11

gehele supply chain,” vervolgt Van Dijk. “Als je oplopende kosten wilt terugbrengen en het milieu zo min mogelijk wilt belasten, kunnen moderne, multifunctionele DC’s echter toekomstbestendig functioneren met duurzame toevoegingen, zoals LED verlichting, zonnepanelen, recycling van warmte, water en afval. Vervanging is dus lang niet altijd noodzakelijk.” Arthur van Dijk Op het gebied van nieuwbouw ziet Van Dijk vooral perspectief in de logistiek als drager van de circulaire economie. “Circulair maatwerk met demontabele gebouwen biedt dé oplossing voor de groeiende behoefte aan flexibiliteit en kostenbesparingen bij wijzigingen in de bedrijfsvoering die leiden tot de vraag naar efficiënter ruimtegebruik en alternatieve locaties. Tegelijkertijd minimaliseert circulair bouwen de belasting van het milieu. We moeten ons bewust worden van de waarde van hergebruik en snel gaan experimenteren met bijvoorbeeld het integraal organiseren van retourstromen, de mogelijkheden voor recycling en het opzetten van materiaalbanken in samenwerking met producenten.” Trend naar volumetoename met kleinere individuele pakketjes. meer alleen over de planning. Dat biedt kansen voor specialisatie. Enerzijds nemen de volumes toe en anderzijds reduceert de omvang van de individuele pakketjes. Daarnaast neemt het aantal services toe. Dat brengt geheel andere spelers op de markt. Wie over alle data beschikt, is in staat om te bepalen wie het beste wanneer en hoe op weg gaat. Transparantie heeft dus z’n weerslag op transport en op de op- en overslag en daarmee op de logistieke hotspots en het logistieke vastgoed. Digitalisering én het opzetten van de circulaire economie zijn nu de drijvende krachten.” Multimodaliteit is leidend voor goede ontsluitingen, maar lijkt niet voldoende om van een bedrijventerrein een echte logistieke hotspot te maken. Van Dijk. “Daar komt meer bij kijken. Zo gaat het ook om duurzaamheid, om welk gebied een dienstverlener voorziet en of de focus ligt op een in- of externe markt. De blijvende flexibiliteit om snel en adequaat te kunnen reageren op marktveranderingen met passend logistiek vastgoed, is een medebepalende factor voor onze economie.” Drijvende kracht “De huidige en toekomstige stroom van logistieke nieuwbouwprojecten is verklaarbaar in het kader van verouderde panden, volumetoename en schaalvergroting, verstedelijking en consumentengedrag en de invloed daarvan op het ontwikkelen van maximale efficiency in de organisatie van de Logistiekvastgoed 2017 - 11 Van Dijk is voorstander van integrale strategiebepaling en gezamenlijke evaluatie en bijstelling, waarbij de ambities van de circulaire economie weloverwogen kunnen meegroeien. “De logistiek loopt voorop met de toepassing van nieuwe technologieën, maar zowel de overheid als het bedrijfsleven kijkt, ook onderling, nog té separaat naar criteria en doelen. Alle partijen moeten open staan voor de nieuwe kansen en de voordelen van meer samenwerking op het gebied van innovaties. Pas dan zijn we in staat om onze logistieke positie op de wereldranglijst te behouden,” aldus Van Dijk. ‹‹ De logistiek is een graadmeter voor toenemende bedrijvigheid. Meer informatie: Transport & Logistiek Nederland (TLN) Mr. Arthur Th.H. van Dijk, voorzitter Boris Pasternaklaan 22, postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer 088 – 456 7109 www.tln.nl Topteam Logistiek Het Topteam Logistiek wil bijdragen aan het maximaal versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland en in 2020 een toppositie innemen (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatieen vestigingsklimaat voor het verladend en logistiek bedrijfsleven. ‘Nederland als één samenhangend logistiek systeem’ is het eerste hoofdthema, waarbinnen acties zijn benoemd om de ambitie waar te maken. Een open ICT platform maakt daarvan deel uit.

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication