127

Gerard Hendriksen Wethouder, Zevenaar Gustave Pol Accountmanager BusinessPark 7Poort g.pol@zevenaar.nl (06) 23 53 23 32 www.7poort.nl www.zevenaar.nl Zevenaar verwachting start de aanleg in 2019 en vindt de opening van de eerste fase - in en rond Zevenaar - plaats in 2021. “De geluidswal ter hoogte van 7Poort wordt verlaagd aangelegd met doorkijkjes,” kondigt Hendriksen vervolgens aan. “Zo ontstaat één riante etalage langs de A12. We hebben genoeg onderscheidende ruimte voor grootschalige logistieke activiteiten, ofwel voor een hedendaags megadistributiecentrum van zo’n 100.000 m2 .” Wie zich vestigt op 7Poort bevindt zich in het goede gezelschap van onder meer Dachser Netherlands, CHEP Pallecon Solutions en Intervracht Nederland. Multimodaal Hendriksen: “Naast de directe ligging aan de snelweg, bevindt 7Poort zich ook vlakbij de binnenvaartverbinding Rotterdam-Emmerich met net over de grens de Rhein Waal Terminal, een barge waarmee we samenwerken en waar circa 120.000 TEU per jaar wordt overgeslagen. Verder heeft Rotra in Doesburg onlangs een containerterminal geopend. Ook het goederenspoor Betuweroute is binnen ‘handbereik’ met overslagmogelijkheden in Emmerich en in de toekomst ook in Valburg. Het gewenste treinstation op 7Poort, waarvoor al een haalbaarheidsstudie is opgestart, zal met de komst van de FOZ waarschijnlijk ook niet lang meer op zich laten wachten.” Samenwerking De drie hotspots in Logistics Valley staan open voor nauwere samenwerking met het logistieke bedrijfsleven. “Het delen van kennis staat daarbij centraal,” benadrukt Hendriksen. “Prioriteiten vormen de aandachtsgebieden arbeidsmarkt, smart logistics smart infra en het faciliteren van nieuwe en bestaande logistieke dienstverleners, die kunnen deelnemen aan projecten, zoals Talent Innovatiepool, Digitaal Platform en ControlTower. Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden opgestart met het buitenland.” Hendriksen wijst er ook op dat 7Poort een vestiging van het Liemers College huisvest met in het voorbereidend MBO de opleiding Transport en Logistiek en het vak Voertuigtechniek. “De regio biedt aansluitend MBO onderwijs,” zegt hij. “De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft een logistieke leerstoel en vormt één van de zes Kennis Distributie Centra in Nederland. Tot slot bieden we met het Logistiek Innovatiehuis De Liemers Achterhoek niet alleen een netwerkfaciliteit, maar bovendien een platform voor logistiek onderwijs en de logistieke arbeidsmarkt.” ‹‹ Logistiekvastgoed 2017 - 127 Het vlakbij de Duitse grens in het groen gelegen Zevenaar telt momenteel 32.000 inwoners en breidt in 2018 verder uit via onder meer een fusie met de gemeente Rijnwaarden. Naast recreatiegebied Rhederlaag aan de IJssel behoort dan ook recreatiegebied De Bijland aan de Rijn bij de stad. De inwoners van Zevenaar en omgeving staan bekend vanwege hun hoge arbeidsethos en flexibele inzetbaarheid. Zevenaar en de regio maken zich momenteel op diverse manieren sterk om het logistieke arbeidspotentieel aanzienlijk te vergroten.

128 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication