3

Voorwoord Logistiek vastgoed is ‘hot’. Dat is goed te begrijpen, immers er is nogal wat aan de hand binnen supply chains. Denk bijvoorbeeld aan allerlei nieuwe technieken, zoals 3D-printen, IoT, robotisering, Big Data en Smart Industry. Ook zijn er de nodige verschuivingen op demografisch, economisch en geopolitiek terrein, zoals bijvoorbeeld een groeiende health care, de energietransitie, de brexit en de spanningen met Rusland. Kortom, we leven in een turbulente omgeving en zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat verandering de enige constante is. Uiteraard dienen ook supply chains zich voortdurend aan te passen aan de veranderde omstandigheden. En dus vormt logistiek vastgoed een voortdurend punt van aandacht. Om met de veranderende omstandigheden om te gaan maken organisaties steeds meer gebruik van allerlei vormen van horizontale en verticale samenwerking. Door het delen van vrachten en ruimtes in distributiecentra en gebruik maken van gezamenlijke planning & ‘control towers’ kunnen alle deelnemende partijen profiteren. Iets dergelijks zien we bij de opkomst van allerlei ‘logistieke hotspots’; waarmee een ‘eco-systeem’ van allerlei partijen (kennisinstellingen, overheden, IT-specialisten, HR-specialisten etc.) wordt gecreëerd die de logistiek samen aanzienlijk kunnen verbeteren. Bij het kiezen van logistiek vastgoed spelen deze nieuwe mogelijkheden terecht een belangrijke rol. Bij dit alles moeten we natuurlijk wel blijven beseffen dat, hoe belangrijk ook, het in de logistiek & supply chain niet gaat om efficiënte resources, om samenwerkingsverbanden of om het vastgoed als zodanig. Uiteindelijk is de vraag altijd hoe we binnen logistieke ketens meer klantwaarde kunnen realiseren. Als u met dit uitgangspunt in het achterhoofd dit magazine over logistiek vastgoed in Nederland gaat lezen dan weet ik zeker dat u heel veel waardevolle informatie zult vinden. Prof.dr. Jack AA van der Veen evofenedex leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Logistiekvastgoed 2017 - 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication