45

Nederlandse logistieke centra ook competitief op het gebied van kosten voor de totale keten. N ederland vormt voor producten van over de hele wereld de toegangspoort tot Europa. Deze positie heeft er mede toe geleid dat logistieke centra in ons land zich hebben ontwikkeld tot geduchte concurrenten van logistieke centra in andere West-Europese landen. Dat valt te concluderen uit de studie die logistieke vereniging NDL/HIDC heeft laten uitvoeren naar de concurrentiekracht van negen Nederlandse locaties ten opzichte van negen buitenlandse locaties voor acht typen distributiecentra (specifieke cases per branche en verschillend in geografisch beleveringspatroon). Het onderzoek is gedaan door Buck Consultants International in opdracht van de Topsector Logistiek samen met drie regionale ontwikkelingsmaatschappijen (BOM, LIOF, Oost NV), de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en de Luchthaven Schiphol. Excellente kwaliteit De Nederlandse logistieke centra scoren met name zeer goed op kwaliteit, vooral die locaties die in het binnenland zijn gelegen. Het succes van deze logistieke centra is toe te schrijven aan verschillende factoren, zoals een goede fysieke infrastructuur, heldere arbeidswetgeving en gunstige voorwaarden op het gebied van belasting en invoerrechten. Daarnaast liggen ze relatief dicht bij hun belangrijkste afzetmarkten. De condities voor Europese distributiecentra om hier in Nederland een vestiging te openen zijn dan ook uitstekend, aldus het rapport. Naast de excellente kwaliteit zijn de Onderzoeksopzet Voor Nederland zijn de locaties, Zuid-Limburg, Tilburg, Moerdijk, Schiphol, Amsterdam, Tiel, Nijmegen, Rotterdam in het onderzoek opgenomen. Die zijn vergeleken met Duisburg, Frankfurt en Leipzig in Duitsland, Antwerpen, Genk en Luik in België, Lille (Frankrijk), Londen (Groot-Brittannië) en het Poolse Gdansk. Voor 8 typen distributiecentra - medische technologie, pharma, lifestyle, agrifood, e-commerce, high tech, chemicals en spare parts- is gekeken hoe de Nederlandse logistieke centra scoren ten opzichte van hun buitenlandse concurenten. Daarvoor is een benchmark ontwikkeld waarin ze aan de hand van 5 kostenfactoren (zoals vracht-, arbeids- en vastgoedkosten) en 26 kwaliteitsfactoren (ondermeer bereikbaarheid over de weg, nabijheid van luchthaven, beschikbaarheid en kwaliteit van arbeidskrachten) met elkaar zijn vergeleken. Zeer concurrerend op lifestyle en chemie Als we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek op een rijtje zetten zien we dat de Nederlandse locaties zowel uit kosten- als uit kwaliteitsperspectief zeer concurrerend zijn voor distributie van lifestyle- en chemievracht, vergeleken met de onderzochte Europese distributiecentra. De Nederlandse kwalitatieve voorsprong zorgt eveneens voor een sterke concurrentiepositie bij de regionale fulfillmentcentra (e-commerce distributie), regionale distributiecentra voor pharma en bij de Europese distributiecentra voor medische technologie en spareparts. Wanneer het gaat om arbeidsintensieve faciliteiten zijn de Oost-Europese locaties op kosten concurrerender, maar wel tegen een lagere kwaliteitsscore, bijvoorbeeld op het gebied van High Tech. Dit komt volgens de onderzoekers doordat een belangrijk deel van de productie en de markt in Centraal en Oost-Europa ligt. Vanuit kwalitatief perspectief scoort Nederland hier echter ook uitstekend. ‹‹ Logistiekvastgoed 2017 - 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication