48

Can-Pack In de huid van de gebruiker kruipen om toegevoegde waarde te leveren Een bedrijf dat wil uitbreiden, gaat doorgaans naar een makelaar, ontwikkelaar, aannemer of architect. Maar je moet niet denken vanuit beschikbare kavels, of bakstenen, maar vanuit de bedrijfseconomische vraagstukken. Dat is de filosofie van Archicom en daarvoor ga je op zoek naar de vraag achter de vraag, vertelt Tom Horstink. “Eigenlijk zijn wij een beetje een vreemde eend in de bijt.” “W e zijn namelijk geen ontwikkelaar, maar we ontwikkelen wel. We zijn geen makelaar, maar brengen wel transacties tot stand. We zijn geen investeerder, maar zorgen wel voor financiële oplossingen. We adviseren, creëren, ontwerpen, engineeren en brengen partijen samen én verder. We zijn meer dan alleen een architecten- en ingenieursbureau”, zegt Horstink. Samen met Serge Hoppenbrouwers en Daniël Blankespoor legt hij uit wat Archicom bijzonder maakt. Juiste oplossing vinden “Wij kruipen namelijk in de huid van de gebruiker en helpen hem bij het vinden van de juiste oplossing die toegevoegde waarde oplevert”, legt Horstink uit. Archicom kan dat omdat het al sinds 1986 kennis heeft van allerlei bedrijfsprocessen, vooral in de logistiek en productie, zoals inrichtingen, mechanisatie, productielijnen, afvalstromen, energievraagstukken en supply chain optimalisatie. Het bureau werkt voor opdracht48 - Logistiekvastgoed 2017 gevers in de logistiek en de industrie en het adviseert overheden en ondernemingen over herstructureringen van bedrijfslocaties, vaak in relatie tot bedrijfsverplaatsingen. Aanpak Archicom start doorgaans met een verkenning vanuit de bedrijfseconomische situatie en voert een haalbaarheidsstudie uit. De adviseurs brengen vervolgens de gewenste blue print situatie in beeld, passend bij een optimale bedrijfsvoering. Hoppenbrouwers: “Daaruit volgt eerst de vraag: betekent dit iets voor de huisvesting? Tom Horstink: “We maken de investeringsafwegingen concreter door een businesscase te maken die invulling geeft aan de behoefte. Die vertalen we naar een passende vastgoedoplossing”

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication