58

Op Haven Acht in Waalwijk is alles nog mogelijk Een blikvanger van jewelste zit er al op het bedrijventerrein Haven Acht: het nieuwe XXL-warehouse van Bol. com. Verder is het terrein nog een ongerepte groene vlakte. En bouwrijp maken is nog niet aan de orde, vertelt wethouder Ronald Bakker. “Haven Acht is bedoeld voor ‘vraaggericht ontwikkelen’. We gaan pas aan de slag bij een concrete vraag.” D aar zit ook wel een valkuil, geeft Bakker direct aan. “Het gevaar is dat je lang blijft hangen in procedures en er is geen bedrijf dat daarop wacht. Het is dus zaak om het proces van bestemmingsplan en vergunningen snel en soepel te doorlopen.” Hij geeft aan dat daarover gesprekken lopen met de provincie en afspraken zijn gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg. 180 hectare Het bedrijventerrein is ‘in potentie’ 180 hectare groot en ligt tussen A59 en Bergse Maas. Het is bedoeld voor logistieke bedrijven, hoewel dat op zich een breed begrip is, zegt Programmamanager Economie Jan van Roessel van de gemeente. “Als er gerichte belangstelling is, dan pakken we het snel op en de provincie werkt dan mee. Die afspraak ligt er!” Geen idee Waalwijk is een populaire vestigingsplaats voor logistieke bedrijven. Samen met Tilburg staat het jaarlijks in de top drie van logistieke hotspots in Nederland. Dat komt door de gunstige ligging ten opzichte van afzetmarkten in Nederland en België en door de goede ontsluiting via water en weg. Bakker: “En de arbeidsmarkt is goed. Er wordt hier van oudsher al veel met de handjes gewerkt. We zien wel dat de vraag naar hoger opgeleid personeel toeneemt. De groep hoger opgeleiden willen we daarom beter aan de gemeente binden, zodat ze weten dat ze 58 - Logistiekvastgoed 2017 na hun opleiding ook in hun eigen streek aan de slag kunnen. We werken aan een programma om de inwoners beter te informeren over wat er ‘aan de overkant van de snelweg gebeurt’. Ze hebben nu vaak geen idee.” Geen concurrenten Een ander pluspunt van Waalwijk als vestigingsplaats is de beperkte omvang van de gemeente. Bakker: “Onze dienstverlening is goed, krijg ik vaak te horen. Tegelijkertijd proberen we onszelf telkens te verbeteren. En de lijnen zijn hier kort; ik zit als bestuurder vaak bij de gesprekken met potentiële nieuwkomers.” Van Roessel: “Bedrijven Vraaggericht ontwikkelen op Haven Acht Wethouder Ronald Bakker: “De contouren van de randweg van Haven Acht zijn bekend. Verder is alles nog mogelijk, de kavels zijn nog niet bepaald. De vraag die we krijgen is leidend; hoe ziet het dc er uit, waar komen de docks, hoe wil men de op- en afritten? Daarop stemmen wij de infra af. Eigenlijk is het klassieke systeem met vooraf bepaalde kavels een vreemd systeem. Als een pand niet past, heb je een probleem. Dat willen we hier anders doen.”

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication