95

rein werd in 2004 aangekocht. Eerst moest de bodem gesaneerd en schoongemaakt worden. Daarna werd een nieuwe kade aangelegd en werd er gefaseerd 40.000 vierkante meter nieuwbouw gerealiseerd. Tot slot werd in 2016 een nieuwe trimodaal ontsloten barge-terminal opgeleverd. De aankoop van de huidige locatie van Vos Logistics in Oss is ook zo’n voorbeeld. Het terrein komt pas Frank van Dijk: ‘We ontwikkelen, we bouwen, we verhuren en we blijven.’ over zes jaar beschikbaar voor herontwikkeling. “Een fantastische locatie, met uitstekende infra”, zegt Van Dijk. Greenfield niet uitsluiten “Het is niet zo dat we greenfield ontwikkelingen uitsluiten - we doen ook veel greenfield - , maar we kijken ook naar wat ‘achterblijft’, naar het totale plaatje. We willen niet dat dezelfde situatie ontstaat zoals destijds in de kantorenmarkt. Met de vele kantoorontwikkelingen bleven veel gebouwen leeg achter.” Van Dijk benadrukt nog dat herontwikkelen niet betekent dat oude panden worden opgeknapt. “Nee, we clusteren kavels, slopen en we zetten iets nieuws neer. Herontwikkelen is dus voor ons ook nieuwbouw, alleen het voortraject is anders en langer.” Voor eigen risico ProDelta herontwikkelt volledig voor eigen risico. Dat kan eigenlijk ook niet anders, legt adjunctdirecteur Vastgoed Sander van Zwienen uit. “Omdat het langlopende trajecten zijn, hebben we vooraf vaak nog geen idee wie de eindgebruiker is.” Op dit moment is het bedrijf betrokken bij diverse herontwikkelstudies. Grondeigenaren mogen overigens altijd vrijblijvend contact opnemen, zegt hij. “Zolang het terrein maar tenminste vijf hectare is, of is te clusteren tot die omvang. En het moet bij voorkeur ontsloten zijn via de weg, water en/of spoor.” Oss Frank Van Dijk Sander van Zwienen ProDelta heeft op dit moment 600.000 m2 logistiek en industrieel vastgoed in portefeuille. Ongeveer een derde daarvan is geschikt voor ADR-opslag. De planvoorraad is circa 100.000 vierkante meter, verdeeld over verschillende locaties. ProDelta heeft een eigen milieuafdeling die milieuvergunningen aanvraagt en beheert voor zijn huurders. Het verzorgt desgewenst de hele keten, van acquisitie van het terrein tot en met planvorming en realisatie. Frank van Dijk: “Ook het technische, commerciële en technische milieubeheer hoort daarbij. En dat tot en met tientallen jaren na de realisatie. We doen het immers voor onze eigen beleggingsportefeuille.” Grote kavels vormen Bij het uitgeven van terreinen zou de lokale overheid een regierol moeten hebben ten aanzien van de revitalisering, vinden de heren. Met name bij het uitkopen van verschillende eigenaren, zodat er een groot kavel gevormd kan worden. Een mooi voorbeeld is de Waalhaven, zegt Van Zwienen. “Een terrein met veel oude loodsen, veel eigenaren en een openbare weg die er tussendoor liep.” Havenbedrijf Rotterdam nam het voortouw bij het uitkopen van de verschillende eigenaren. De weg kwam te vervallen en zo ontstond een groot kavel waarvan de eerste fase nu is bebouwd. Van Zwienen: “Door het onttrekken van de weg aan de openbare ruimte hebben we niet alleen extra vierkante meters om te verkopen, we creëren ook volume.” Duurzaamheid “Bestaande locaties herontwikkelen sluit ook aan op onze duurzaamheidsgedachte. Telkens opnieuw weilanden herbestemmen tot bedrijventerrein is niet wenselijk. Bovendien is de beschikbaarheid van geschikte kavels steeds meer een probleem aan het worden”, zegt Van Zwienen. Van Dijk: “Het voordeel van oudere bedrijventerreinen is dat ze vaak gunstig liggen aan ontsluitingswegen en vaak beschikken over water- en/of railverbinding. Maar natuurlijk zijn niet alle oude terreinen geschikt voor grootschalige herontwikkeling.” Bij het Rotterdamse bedrijf staat de langetermijngedachte altijd voorop. “In alles wat we doen. Ook in de samenwerking met onze partners en huurders”, zegt Van Dijk. “Dat is en kan omdat we een familiebedrijf zijn dat over generaties heen kijkt. Je ziet het ook terug in de kwaliteit van onze gebouwen. Duurzaamheid en degelijkheid staan bij ons voorop. We moeten het immers zelf beheren, over een langere periode. We ontwikkelen, we bouwen, we verhuren en we blijven.” ‹‹ Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een actueel thema bij ProDelta. Frank van Dijk: “Onze doelstelling is om op innovatieve en duurzame wijze vastgoed te ontwikkelen en uit te bouwen. Onze vastgoedstrategie kenmerkt zich dan ook door verantwoord gebruik van grond, materialen en natuurlijke hulpbronnen. Bij de ontwikkeling van onze projecten staan duurzame materialen en oplossingen voorop. Het toepassen van zonnepanelen alsmede de windmolen bij het terrein aan de Westvlietweg in Den Haag zijn hier voorbeelden van. Met onze participatie in dit project wil ProDelta een actieve bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en aan het opwekken van duurzame en schone energie voor onze gebruikers van vastgoed.” Logistiekvastgoed 2017 - 95

96 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication