119

terecht in Deventer.” Apeldoorn concentreert zich in de tussentijd op het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen en kijkt uit naar de uitvoering van het plan van Rijkswaterstaat om het oostelijke deel van de A1 te verbreden. Ecofactorij II Over ruim drie jaar kan naar verwachting de uitgifte van Ecofactorij II van start gaan. “Er is nog veel werk te verzetten, waaronder het nemen van publiek- en privaatrechtelijke stappen,” zegt Michel Groenendijk, projectmanager van de gemeente Apeldoorn. “Aan de orde is nu een verkennend haalbaarheidsonderzoek naar planologische mogelijkheden en de ontsluiting van het terrein. Momenteel zijn er ook nog enkele bewoners en agrariërs gevestigd ten zuidwesten van Ecofactorij I. Zij zijn overigens al lang geleden op de hoogte gebracht van de plannen tot uitbreiding van het bedrijventerrein, maar concrete gesprekken over verhuizing moeten we nog voeren.” V.l.n.r. wethouder Jeroen Joon, projectmanager Michel Groenendijk en acquisitiemanager Sumiati Albers. De Ecofactorij, die nu 75 hectare groot is, krijgt Zaken, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken in portefeuille, tevens voorzitter van de Cleantech Regio. “Onze ligging, maar ook de arbeidsmarkt, die regionaal nog relatief veel kansen biedt met goed opgeleide professionals, is daar debet aan, evenals het hoge regionale arbeidsethos. Apeldoorn telt 161.500 inwoners en heeft, qua werkgelegenheid, een regiofunctie. Wij zijn blij met de toenemende aantrekkingskracht van onze gemeente voor het bedrijfsleven. Op dit moment hebben we echter nog minder dan 1,5 hectare aan ruimte voor nieuwe bedrijvigheid beschikbaar en dat is versnipperd over meer terreinen. Daarom willen we nu met uitbreiding en revitalisering voorzien in de behoeften.” Ameco, Ecofactorij 1, Apeldoorn Uitbreiding De behoeften kwamen boven tafel na een regionale inventarisatie en nader onderzoek naar werklocaties door het Arnhemse adviesbureau Stec Groep, volgens Joon. “In regionaal verband is inmiddels een akkoord bereikt over uitbreiding van de werklocaties,” zegt hij. ”De uitbreidingscenario’s gaan uit van 77 hectare voor de komende periode, waarvan de helft is bestemd voor het grootbedrijf. Binnen de Cleantech Regio is naar verwachting voor de komende jaren zelfs zo’n 160 hectare nodig. Besluitvorming in de colleges wordt nu voorbereid, waarna de Provincie Gelderland goedkeuring kan verlenen. De komende twee jaar kunnen logistieke dienstverleners nog goed uitbreiding met zo’n 42 hectare. Groenendijk: “Hierin is ook een zonnepark opgenomen. Van de bruto omvang is straks 35 hectare uitgeefbaar. De uitgifte van Ecofactorij II gebeurt waarschijnlijk in grotere kavels van ongeveer 4 hectare, die mogelijk onderling zijn te koppelen. We willen weer inzetten op flexibiliteit en bekijken zorgvuldig wat we geïnteresseerden daadwerkelijk kunnen bieden.” Strategische keuze “Wij denken altijd vanuit het perspectief van de klant,” zegt Sumiati Albers, acquisitiemanager van de gemeente Apeldoorn. “Dat betekent dat we goed luisteren, snel schakelen en waar nodig zoeken naar oplossingen. Acquisitie beperkt zich hier niet tot de verkoop van grondkavels, maar houdt Logistiekvastgoed 2019 - 119

120 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication