139

dat we voor iedere meter periferie nauwkeurige afspraken moeten maken over de juiste aanpak.” Horizon van vijf jaar Schiphol en Heras ontwikkelden daarom samen het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP). Hierin wordt de vervanging van de periferie voortdurend vijf jaar vooruit gepland. Siemensma: “Als het jaar van uitvoering eraan komt, stemmen we met Heras de aanpak af. Welke bedrijven en afdelingen zijn betrokken? Zijn de juiste vergunningen aangevraagd? Met de coördinatie van het MJOP houden we rekening met overige werkzaamheden op de luchthaven. Vaak combineren we de vervanging van de periferie met bijvoorbeeld het leggen van leidingen en kabels of het opnieuw bestraten van wegen.” Daarnaast stemt Heras het vervangen van de periferie nauwkeurig af met airport security. Voordat een stuk van de periferie verwijderd wordt, plaatst Heras eerst een tijdelijke periferie. Zodra security die goedkeurt, mag het oude deel verwijderd worden. Als de nieuwe periferie geplaatst en goed“Voor iedere meter periferie maken we afspraken en vragen we de juiste vergunningen aan” gekeurd is, wordt het tijdelijke deel verwijderd zodat altijd de scheiding tussen lucht- en landzijde gewaarborgd is.” Beveiliging in stijl van Schiphol Hoewel het project zeker nog een aantal jaar duurt, is Schiphol erg tevreden met de modernisering van de periferie. Siemensma: “We ontwikkelen een toekomst bestendige periferie die voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Dankzij het MJOP zijn we in staat om gestructureerd vooruit te werken en op tijd in te spelen op veranderingen. We werken nauw samen met alle stakeholders en zorgen dat we snel, efficiënt en vooral veilig de werkzaamheden uit kunnen voeren. Heras bewijst dat het uitstekend om kan gaan met omvangrijke projecten.” ‹‹

140 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication