16

Op Schiphol Logistics Park realiseert Van der Heijden voor Distri Development het AMS Cargo Center II: een BREEAM Very Good logistiek gebouw van 32.000 m², onderverdeeld in zeven aaneengesloten warehouses plus een parkeerdek van 4.477 m². Het gaat om een multi-tennant gebouw en de bouwtijd is slechts acht maanden. Bijzonder is de on-site engineering, waarbij ter plekke wordt ingespeeld op de wensen van toekomstige huurders. Hoe Van der Heijden slimmer, sneller en beter bouwt voor logistiek Het is logistiek wat de klok slaat bij Van der Heijden. Het familiebedrijf in het Brabantse Schaijk heeft momenteel maar liefst vijf distributiecentra in voorbereiding of uitvoering. Met de geboden oplossingen bewijst de onderneming dat haar nieuwe slogan ‘bouwen kán anders’ geen loze kreet is. Met slimmere ontwerpen, kortere bouwtijden en meer transparantie maakt Van der Heijden het verschil. lke dag slimmer, sneller en beter bouwen: dat is de drijfveer van Van der Heijden. “We willen trots creëren door verwachtingen te overtreff en”, vertelt Herbert van der Heijden, die samen met zijn broer Arno eigenaar is van het bedrijf. “Daarvoor is het belangrijk om écht in verbinding te staan met je opdrachtgever, of dat nu een eindgebruiker, ontwikkelaar of belegger is. Je moet de kans krijgen om mee te denken. Als de klant daarvoor openstaat, kunnen we een verschil maken.” Processen onder de loep Bouwen wat de klant vraagt en bouwen wat de klant nodig heeft, zijn twee verschillende dingen. Udea, een groothandel in biologische producten, kan daarover meepraten. “Wij mochten al in een vroeg stadium meedenken over het ontwerp, maar daagden de klant uit om na te denken over het proces”, vertelt Herbert van der Heijden. “Een grote lege doos bouwen is geen kunst. Een ge16 - Logistiekvastgoed 2019 bouw moet passen bij de processen, en niet andersom. Een kritische blik op de processen leerde dat het ontwerp slimmer kon, zeker in combinatie met het compleet geautomatiseerde warehousesysteem. Onze vindingrijkheid én kennis van logistiek hebben, samen met de expertise van de klant en ontwerper Denc, tot waardevolle optimalisaties geleid.” Van der Heijden verzorgt ook zelf ontwerpen, in samenwerking met zusterbedrijf Archifi t. Zo is de uitbreiding van Quantore in Beuningen een ontwerp van eigen hand. Aanbieding 100% uitgewerkt Optimalisaties die Van der Heijden in het voortraject voorstelt, hebben ook andere voordelen. Zoals kostprijsverlaging, bouwtijdverkorting of een verhoogde duurzaamheid. “Al in de calculatiefase werken wij projecten tot drie cijfers achter de komma uit. Dat doen we samen met onze partners, die vanaf dag één betrokken zijn. Daardoor hebben we op voorhand zekerheid over maakbaarheid en haalbaarheid. Plus: op het moment dat we een project gegund krijgen, kunnen we direct aan de slag. Alle partners staan in de startblokken.” Openheid over kosten De complete uitwerking in de aanbiedingsfase maakt dat opdrachtgevers ook op het gebied van kosten nooit voor verrassingen komen te staan. “Meerwerk kennen wij niet. Het zijn hooguit extra wensen die voor budgetwijziging zorgen.” Typerend voor Van der Heijden is de openheid over kostprijs en marges. “Eindgebruikers, ontwikkelaars en beleggers hebben allemaal hun eigen belangen. Maar voor wie we ook bouwen: transparantie vindt iedereen prettig. Onze klanten weten precies wat de kostprijs is en wat wij aan algemene kosten, winst en risico tellen. Wij hebben geen geheimen. Je ziet het: bouwen kan écht anders.” www.bouwenkananders.nl

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication