20

Goodman Nederland is klaar voor nieuwe uitdagingen De logistieke sector is de voorbije jaren voor compleet nieuwe uitdagingen komen te staan. Technologische innovatie, de vraag naar next-day deliveries en meer duurzaamheid, de nakende Brexit… Het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen waarin Goodman heel wat kansen ziet. “Welke ontwikkelingen er ook ontstaan, het komt er steeds op aan om kwaliteit te bieden en onderscheidend te zijn.” D e logistieke sector is voortdurend in beweging. Een warehouse is vanzelfsprekend een belangrijk product in die sector, waarmee je een enorm verschil kunt maken. Dat kan enerzijds door de locatie, maar ook door de toegevoegde waarde die je er zelf in steekt. Het businessmodel van Goodman is gebaseerd op investeren, ontwikkelen en beheren. Welke trends of ontwikkelingen de logistieke sector ook ondergaat, daarin proberen we steeds beter te doen. Waarde creëren op lange termijn Vanuit deze filosofie richt Goodman zich heel sterk op brownfields; terreinen die kunnen terugvallen op een uitstekende ligging maar een complexe geschiedenis met zich meedragen. “De beschikbare ruimte staat enorm onder druk in Nederland. Daarom is het veel interessanter om bestaande verouderde locaties verder te ontwikkelen tot hypermoderne logistieke centra. Dat vergt een flinke inspanning, maar daar kunnen we met Goodman iets doen wat anderen niet doen.” De laatste stap van het bezorgingsproces is een belangrijke factor geworden, ook voor logistieke vastgoedbedrijven. Een van de factoren die een enorme impact heeft op de locatiekeuze van logistieke bedrijven, is de sterke groei van de e-commerce sector. De laatste stap van het bezorgingsproces of last-mile delivery is een belangrijke factor geworden, ook voor logistieke vastgoedbedrijven. Mensen verwachten dat hun pakketjes een dag later geleverd worden en om aan die vraag te kunnen voldoen, beweegt er heel wat in de logistieke sector. “Bedrijven willen hubs dicht bij de stad, om van daaruit met innovatieve vervoersmiddelen hun producten te bezorgen. Het vinden van de juiste locatie voor deze hubs, daar zetten wij volop op in. We bieden een platform aan deze innovatieve en snelgroeiende markt.” Beschikbaarheid van personeel is dé onderscheidende factor “We zien dat de belangrijkste economische activiteit zich nog steeds situeert in de zogenaamde Blauwe Banaan. Die traditionele economische corridor komt in Nederland overeen met de as Rotterdam – Venlo, dus daar blijven we op focussen. Wat wel verandert, is de balans tussen economische activiteit en arbeidsbeschikbaarheid. Hoe succesvoller een bepaalde regio wordt, hoe moeilijker het wordt om er geschikte mensen te vinden. Die schaarste vereist extra aandacht voor de bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer en de fiets. Ook dat past ook binnen onze brownfield-strategie, waarbij we locaties uitbouwen die dichter bij de stad liggen. Deze locaties hebben vaak al aansluiting op openbaar vervoer in tegenstelling tot de greenfield locatie waar nog onvoldoende kritische massa is.” “Het is aan ons om de locatiekeuze zodanig vorm te geven dat ook digitale specialisten aangetrokken kunnen worden.” 20 - Logistiekvastgoed 2019

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication