42

De kracht van Regionale Logistieke Ecosystemen Auteurs: Kees Verweij, Partner, en Bas Lips, Consultant bij Buck Consultants International I n de afgelopen vijf jaar zijn logistieke operaties steeds belangrijker geworden voor de economie van Nederlandse regio’s. Of het nu e-commerce, nationale groupage of Europese distributie is: de markt voor logistiek is ‘booming’. Een warehouse voor opslag en bewerking van de goederen staat hierbij centraal, dat geldt voor verladers, groothandels of logistieke dienstverleners. Het is te zien in de statistieken, want meer dan 50% van alle uitgiften van kavels in Nederlandse regio’s is inmiddels bestemd voor warehouses in allerlei soorten en maten. Die dominante positie van logistiek blijkt ook uit het aantal vierkante meters aan warehouses dat jaarlijks wordt gebouwd. In de periode 2013-2018 is dit volume in Nederland meer dan verdrievoudigd naar ruim 3 miljoen m2 in 2018. Succes in het aantrekken van logistieke activiteiten wordt dus steeds belangrijker voor de economische groeikansen van Nederlandse regio’s, inclusief de werkgelegenheid. Maar hoe kan je nu als Nederlandse regio een passend logistiek beleid op voeren? Het Regionaal Logistiek Ecosysteem kan helpen om te weten te komen wat de sterke en mindere punten van een regio op dit vlak zijn. Regionaal Logistiek Ecosysteem kent 16 factoren Eerst even wat uitleg. Buck Consultants International heeft in 2018 in overleg en met ondersteuning van WDP het Regionaal Logistiek Ecosysteem opgesteld om alle regio’s in Nederland inzicht te geven in de logistieke kracht en veelzijdigheid. Hierbij is uitgegaan van de indeling in 40 regio’s die het CBS ook hanteert. Het regionaal ecosysteem is gebaseerd op de kracht van een regio op vier hoofdcategorieën: (1) de grootte van de omliggende markt en kansen voor logistieke business development, (2) de fysieke infrastructuur voor logistieke faciliteiten, (3) de arbeidsmarkt voor logistieke activiteiten en (4) de mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties. De logistieke kracht is voor elk van deze hoofdcategorieën vervolgens bepaald op basis van vier factoren, zodat er in totaal 16 factoren in het Regionaal Logistiek Ecosysteem zijn. Voor elk van deze factoren is er een score per regio bepaald, gebaseerd op een aantal jaarlijks te achterhalen indicatoren per factor. In totaal bestaat het Regionaal Logistiek Ecosysteem zo uit 4 hoofdcategorieën, 16 factoren en 52 indicatoren. De overgrote meerderheid (ruim 85%) van de indicatoren is gebaseerd op kwantitatieve 42 - Logistiekvastgoed 2019 Robotisering Duurzame gebouwen Omvang regionale markt Ligging t.o.v. (inter)nationale markt Technologische vernieuwing voertuigen/ brandstoffen Inspelen op veranderende supply chains (o.a. smart industry, e-fulfilment) Logistieke Arbeidsmarktmaatregelen Arbeidsmarkt Scholing en onderwijs Toekomstige ontwikkeling arbeidsmarkt Fysieke bedrijfsomgeving Regionaal Logistiek Ecosysteem Bereikbaarheid over de (snel)weg Ontsluiting per binnenvaart en spoor (inclusief reguliere diensten) Beschikbaarheid personeel (nu, toekomst) op alle niveaus Beschikbaarheid geschikte kavels Beschikbaarheid geschikte gebouwen Figuur 1. Vier hoofdcategorieën en zestien factoren bepalen het Regionaal Logistiek Ecosysteem. Bron: Buck Consultants International, 2019 data, terwijl de resterende 15% gebaseerd is op een expertoordeel. Het grote voordeel van deze aanpak is dat het Regionaal Logistiek Ecosysteem gebaseerd is op objectieve data, terwijl daarnaast de kwalitatieve kracht van de regio’s op moeilijk meetbare indicatoren wordt meegenomen. In een notendop hebben we zo ‘the best of both worlds’ te pakken. Het Regionaal Logistiek Ecosysteem geeft op deze manier een overall inzicht in de huidige en toekomstige kracht van de logistieke activiteiten in alle 40 regio’s in Nederland. Daarbij is het van belang om niet alleen terug te kijken naar de prestaties in het verleden, maar ook vooruit te kijken naar de ontwikkelmogelijkheden van een regio. Meer dan alleen een foto van logistieke bedrijvigheid van vandaag dient een logistiek ecosysteem de toekomstige kracht van een regio voor het vestigen en uitbreiden van logistieke operaties weer te geven. Het Regionaal Logistiek Ecosysteem houdt hier via verschillende indicatoren rekening mee. Een voorbeeld is de verwachte krapte op de regionaal logistieke arbeidsmarkt in 2027, die als één van de aparte 52 indicatoren is meegenomen in de analyse. Regio Groot-Rijnmond bovenaan de ranglijst 2019 In april 2019 is voor de eerste keer de kracht van de logistieke ecosystemen bepaald voor alle regio’s in Nederland. De uitkomst is dat de regio Groot-Rijnmond het meeste krachtige en veelzijdige Regionaal Logistiek Ecosysteem van ons land heeft. Deze regio veroverde de toppositie door de combinatie van verschillende logistieke activiteiten op een grote schaal. Denk hierbij aan de combinatie van zeehavenactiviteiten, distributie, agro-logistiek en stedelijke distributie, die allemaal in deze regio plaatsvinden. Daarnaast AantrekkelijkInnovatie & duurzaamheid Markt & Business Development heid voor (internationale) bedrijvigheid Mate van Ketenregie bij bedrijven

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication