79

Beschikbare kavels in West-Brabant West-Brabant beschikt nog over een aantal interessante kavels. De grootste is zonder meer het oude Philips-terrein (120.000 m2 ) in Roosendaal. Op haventerrein Moerdijk is op Industrial Park nog circa 80 hectare beschikbaar voor logistieke bedrijvigheid. Voor de 140 hectare van Logistiek Park Moerdijk is het wachten nog op de afhandeling van de planologische procedures, waarschijnlijk medio dit jaar. Nieuw-Prinsenland langs de A4 bij Dinteloord is prima geschikt voor agro- en food gerelateerde logistiek. Daarnaast zijn er diverse kleinere kavels beschikbaar tussen de een en vijf hectare, verspreid over de regio. En dan zijn er nog enkele projectontwikkelaars die kavels en/of gebouwen ‘in de aanbieding’ hebben, zoals in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda. Hanneke Bruinsma Guido van Liefland Connected West-Brabant is een samenwerkingsverband dat met regionale logistieke bedrijven is opgezet en dat zelf onderwerpen agendeert. Logistieke Innovatie. De resultaten van een onderzoek naar de beschikbaarheid van data in de logistieke keten, inclusief de kansen die de data bieden, zijn gebundeld in een white paper. Inmiddels zijn er achttien bedrijven die in DALI-verband met data aan de slag willen. Bruinsma: “Daar moeten nieuwe, generieke oplossingen en/of businessmodellen uit voortkomen. Daarmee kunnen afstudeerders vervolgens weer aan de slag, zodat de nieuwe kennis terugvloeit naar het werkveld in de regio.” Stevig platform Een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat met regionale logistieke bedrijven, onderwijs en overheid is opgezet, is CONNECTED West-Brabant. Bruinsma: “Het is een stevig Guido van Liefland: ‘Het logistieke programma zorgt ervoor dat West-Brabant ook in de toekomst een innovatieve en sterke logistieke topregio blijft waar bedrijven zich graag vestigen’ platform dat besluit welke onderwerpen er opgepakt worden. Denk aan thema’s als het vergroten van de instroom in het logistieke onderwijs, gezamenlijke deelname aan de vakbeurs in München en lobbyen voor het aanpakken van infrastructurele knelpunten. CONNECTED is een samenwerkingsverband dat de regio versterkt.” Mede dankzij een werksessie van CONNECTED met onderwijs en bedrijven komt er een mbo-4 opleiding Manager Transport & Logistiek in Roosendaal. Van Liefland geeft nog een voorbeeld van de regionale samenwerking. “Het feit dat Woensdrecht is uitgekozen voor de opslag en distributie van reserveonderdelen voor de F-35 zegt ook wel iets over de unieke positie en het DNA van onze regio. Want het ging bij de keuze niet alleen om de geografische ligging, maar ook om de unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, defensie en douane.” government education entrepreneur Verslimmen, verduurzamen en gezamenlijk optrekken door overheid, bedrijfsleven en onderwijs zijn de belangrijkste voorwaarden om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, zegt Van Liefland: “Het logistieke programma zorgt ervoor dat West-Brabant ook in de toekomst een innovatieve en sterke logistieke topregio blijft waar bedrijven zich graag vestigen. Van samen werken rond data, het promoten van de modal shift tot het vinden van huisvesting voor arbeidsmigranten; we zetten samen onze schouders eronder.” ‹‹ www.connected-westbrabant.nl Logistiek Programma West-Brabant Het logistieke programma vormt de basis voor een triple helix samenwerking om het logistieke ecosysteem in West-Brabant te verslimmen en te verduurzamen. Multimodaliteit, robuuste (digitale) infrastructuur, modern marktgericht onderwijs en voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten maken van WestBrabant een innoverende logistieke topregio. Onze focus ligt op het doorontwikkelen van ketenregie en van innovatieve en complexe VAL/VAS-activiteiten. Logistiekvastgoed 2019 - 79

80 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication