95

De bijdrage van magazijnautomatisering aan het logistieke proces is vaak cruciaal voor het bedrijfsresultaat. Slimme automatisering vervangt ‘handjes’, zorgt voor kortere doorlooptijden en vermindert de kans op orderpickfouten. De FlashPick-oplossing van TGW is een systeem dat zich eenvoudig laat aanpassen aan nieuwe gebruikerseisen. “En daarmee is het een pluspunt voor de wederverhuurbaarheid van een dc als een huurder vertrekt.” “Als een huurder zijn contract opzegt, is de magazijninstallatie acuut waardeloos. Dat is tenminste de gangbare aanname in de markt. Met ons FlashPick-systeem bieden wij een gestandaardiseerde automatiseringsoplossing die eenvoudig is aan te passen aan specifieke gebruikerseisen. Bijvoorbeeld als de logistieke parameters veranderen tijdens de huurperiode, of als er een andere huurder in komt. Hierdoor is een installatie geen hinderpaal, maar juist een extra argument voor de verhuurbaarheid”, zegt managing director Hans de Sutter van TGW Systems in de Benelux. Flexibel en performant Een installatie moet niet alleen flexibel maar ook performant zijn, zegt De Sutter. “Veel dc’s zijn vandaag Omni channel DC’s waar verschillende types klanten bediend worden: retail, e-commerce en wholesale. Daarnaast schuiven de cut-off tijden steeds verder op.” FlashPick, de one-touch goodsTGW maatschappelijk betrokken met Future Wings In 2004 schonk Ludwig Szinicz, medeoprichter van TGW, het bedrijf aan de Future Foundation met als missie: de mens centraal door hem te laten leren en groeien. De stichting beheert het bedrijf TGW en de stichting Future Wings dat zich richt op (het opleiden van) kinderen door middel van allerhande projecten. TGW stort jaarlijks tien procent van het bedrijfsresultaat in de kas van Future Wings. Focusing on People Learning and Growing Logistiekvastgoed 2019 - 95

96 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication