13

District E van Amvest: blikvanger van formaat te binden.” Om die voorzieningen op peil te brengen is er een regio deal met het Rijk en de provincie. Hierin is 130 miljoen euro vanuit het rijk, en 240 miljoen euro vanuit de regio beschikbaar voor economische structuurversterking, culturele voorzieningen, de openbare ruimte en gebiedsontwikkeling. “Als je een internationale talentenhub wilt zijn, dan zijn goede internationale verbindingen cruciaal”, zegt Torunoglu. Hij noemt twee verbindingen die de stad als essentieel ziet: “Een intercityverbinding richting Düsseldorf en een snelle verbinding met Eindhoven Airport.” Torunoglu: “Er wonen nu tweehonderd mensen in het stationsgebied en we gaan naar zo’n vijftienduizend. Daarom hameren we ook op de zachtere randvoorwaarden; levendigheid, het faciliteren van de ontmoeting, juist niet alleen in een ‘af’ eindbeeld, maar ook gedurende de weg daar naar toe. Dat is ook wat we geleerd hebben uit het succes van Strijp-S.” Roijmans: “Daarvoor moet je een stip op de horizon zetten en je daaraan durven houden, ook als er zich tussentijds een economisch mindere periode voor mocht doen. Als je hier over een paar jaar de stad inloopt, moet je het gevoel krijgen ‘hier gebeurt het. Hier start de toekomst, hier kom ik Brainport Eindhoven binnen.’” << Jos Roijmans gebiedsmanager Centrum-Spoorzone j.roijmans@eindhoven.nl | +31 (6) 51 99 90 89 Duurzame verstedelijking met ruimte voor groen en water. Rechtsonder de transformatie van de Bunker van de Tu/e naar een ontwerp van Powerhouse Droombeelden van een nieuwe woonwijk met 15.000 nieuwe Eindhovenaren Het treinverkeer groeit stevig van 35 procent in 2040. Doel is zes intercity’s per uur naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en één per uur naar Düsseldorf. Zo ben je vanuit Eindhoven straks binnen een dik uur in alle grote steden in een straal van 150 km. Vanaf het station, dat straks ruimte biedt aan 15.000 fietsen, vertrekken vier HOV-lijnen, waarvan twee naar Eindhoven Airport. Stationslocaties 2018/2019 - 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication