20

werkfunctie toenemen. En centra worden in plaats van een place to buy steeds meer een place to be. De stationsomgevingen veren op na de financiële crisis. Of wij daarop sturen? De Brabantse steden zijn zeer zelfbewuste steden, die kunnen veel zelf. Wel zie je dat het samenwerken aan het stedelijk netwerk ertoe leidt dat de provincie vragen krijgt daarop te acteren. En het zijn natuurlijk ook provinciale belangen, waarmee we ons willen bemoeien. In Breda werken we samen met de gemeente aan de ontwikkeling van het CSM-terrein en het gebied rond de haven. In Tilburg werken we mee aan het behoud van oud industrieel erfgoed en bij de ontwikkeling van een nieuw economisch cluster in de Spoorzone. In Eindhoven zijn we partner in de versterking van het stedelijk voorzieningenniveau, samen met het Rijk. Provincie en steden vinden elkaar beter dan in het verleden.” Stadscentra als woonomgeving Er zijn in Brabant ook een aantal middelgrote steden, zoals Roosendaal, Bergen op Zoom, Waalwijk, Oosterhout, Oss, Uden en Veghel, die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken bij de transformatieopgave waarvoor ze staan, zegt Van Merrienboer. Door de concurrentie van de grote stad, teruglopende bevolkingsgroei en de webshops hebben dit soort middelgrote steden hun regionale centrumfunctie verloren. Er is relatief veel leegstand, omdat er te veel vierkante meters zijn ten opzichte van de economische kracht. “Stations staan niet centraal in dit verhaal, maar zijn er wel onderdeel van. Denk maar aan de aanlooproute van een station richting stadscentrum. Dat proberen we nu samen met die steden op te pakken.” Er is een streven naar compactere centra, waardoor het station er wat buiten kan vallen. “De afstand wordt letterlijk groter. Je ziet nu al dat de loopverbinding richting centrum vaak slecht is. Op die aanloopstraten zat business die nu vaak weg is, met leegstand als gevolg. Als de stadscentra weer meer woonomgeving worden, dan wordt het weer levendiger. Kijk maar naar Breda en Eindhoven. De kwaliteit van pleinen, verbindingen en gebouwen is daarvoor cruciaal. Er is veel ambitie en er zijn veel functionele eisen, dat is wel een uitdaging. Stationsomgevingen spelen een belangrijke rol bij de wederopstanding van stadscentra. Dat betekent keuzes maken en middelen vinden. Veel dynamiek landt in de omgeving van het station, maar niet alles. Van retail in stations moet je geen overdreven verwachtingen hebben.” Omgevingsvisie “Het is belangrijk dat je een gedeelde visie hebt op deze zaken en dat lukt goed in Brabant. Daar ben ik wel trots op. Brabantstad is een sterk merk. Je moet er wel telkens opnieuw invulling aan geven. Een voorbeeld? De onderlinge afstemming op het gebied van culturele activiteiten of urban sports, bijvoorbeeld. De steden kijken of en hoe ze complementair kunnen zijn, of dat ze gezamenlijk de schouders zetten onder één evenement. Of neem de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch; de samenwerking tussen de universiteiten van Eindhoven en Tilburg op het gebied van data science. Typerend en uniek.” Meedenken “De aanhechting van de directe stationsomgeving op het centrum van de stad, dat kun je goed en minder goed doen. NS Vastgoed heeft zich overal teruggetrokken, tot achter de poortjes, zou je kunnen zeggen. Er is wel een opgave om daar kwaliteit te genereren. Breda heeft een mooi nieuw stationsgebouw 20 - Stationslocaties 2018/2019

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication