27

achterbouw wordt omgetoverd tot verzamelgebouw voor startups in ICT en data. “Hiermee bereiken we dat ICT en data in de Brede Binnenstad landt, als aanvulling op de ruimtes in de Jheronimus Academy for Data Science.” Smart Square Naast het Koning Willem I College moet een Smart Square komen, een plek waar innovaties op het gebied van de openbare ruimte moeten komen. Van der Geld: “Het moet een etalage- en ontwikkelplek in het hart van de Spoorzone worden.” Het ideaalbeeld is dat het een ontmoetingsplek wordt waar bewoners, studenten, bedrijven elkaar ontmoeten. “Voor de exacte invulling gaan we in gesprek met alle partijen en er is eind september een prijsvraag uitgeschreven door het BAI (Bosch Architectuur Initiatief).” Herontwikkellocaties Kop van ‘t Zand en Orthenpoort-Zuid wordt een herontwikkellocatie aan weerszijden van de Dieze. De Tramkade, gelegen binnen het gebied Kop van ’t Zand, is nu een culturele hotspot voor tien jaar. Vlakbij is het cultureel centrum Verkadefabriek en poppodium Willem II gelegen. “Nu onderzoeken we hoe we in de toekomst verder kunnen met programma’s die hier inmid“Met een autoluwe Onderwijsboulevard kunnen we hier een campus gaan maken.” Wethouder Mike van der Geld dels ontwikkeld zijn. De wens is om het als bruisende culturele plek in de stad te behouden.” Van Onderwijsboulevard naar onderwijscampus De Onderwijsboulevard vlak achter het station heeft nu nog teveel het karakter van een autoroute. De wens is om die autoluw te maken en om te vormen tot een groene campus. “Dat is wederom spannend, het gaat over bestaande verbindingen in de stad. We zullen het stap voor stap moeten uitproberen.” Het idee is om het naastgelegen Westerpark bij de Onderwijsboulevard te betrekken zodat er een geheel ontstaat. Feiten en cijfers spoorzone ‘s-Hertogenbosch • Jeroen Bosch Ziekenhuis (2 miljoen bezoekers) • Brabanthallen (700.000 bezoekers) • Station: 45.000 in- en uitstappers per etmaal • Studenten (30.000) • Werkers (20.420) • Woningen (5800) o Woningen in aanbouw (500) o Woningen in planontwikkeling (1500) • Cultureel (Verkadefabriek, Willem Twee, Tramkade) • Monumenten en historische fabrieken • Hoogwaardige kantoren Gezocht! Een marktpartij! In de Spoorzone liggen volop kansen. Dat geldt ook voor het voormalige Expeditie KnoopPunt van PostNL aan de Parallelweg. Beter bekend als het EKP-terrein. We zien in de Spoorzone belangrijke opgaven. Denk aan toekomstgerichte mobiliteit en het toevoegen van een stedelijke mix aan functies. Liefst zo duurzaam en vernieuwend mogelijk. Het EKP-terrein is bij uitstek een locatie in de Spoorzone waar deze kansen invulling krijgen. De eerste stappen zijn hiervoor gezet. Bij de locatie gaat het om innovatie, duurzame mobiliteit, energie en dynamiek. Bijzondere plekken in de omgeving van het te ontwikkelen gebied zijn: de Onderwijsboulevard waar dagelijks 30.000 studenten komen, de Brabanthallen, Verkadefabriek, Tramkade, kunstcluster W2, PaleiskwartierZuid met de horeca, supermarkt, de nieuwe bioscoop en het toekomstige hotel. We zoeken nu een marktpartij die het noordelijk deel van het EKP-terrein wil kopen en ontwikkelen. Het gaat om het deel tussen de afslag van Nelson Mandelalaan en de Dieze. Een marktpartij die oog heeft voor de ideeën en belangen van de omgeving. Gegevens: Plangebied: Eigendom: circa 4,5 hectare PostNL Real Estate BV NS Vastgoed BV Gemeente ‘s-Hertogenbosch Beoogd gebruik Stedelijk programmamix met hoofdzakelijke wonen Aanmelding: Informatie: Mailadres: Via Tenderned vanaf 15 oktober 2018 www.bouwenaandenbosch.nl/ projecten/ekp-terrein Spoorzone@s-Hertogenbosch.nl Stationslocaties 2018/2019 - 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication