3

Voorwoord Geachte lezer, Het woningtekort, de energietransitie, de klimaatopgave, de verduurzaming van onze woonomgeving en uiteraard het mobiliteitsvraagstuk, zijn de ruimtelijke opgaven voor het komend decennium. Ze gaan gepaard met grote, concurrerende Ruimteclaims en hebben in potentie forse impact op de ruimtelijke inrichting van ons land. Om Nederland bereikbaar te houden en het buitengebied groen te houden, ligt het intensiveren van bestaand stedelijk gebied voor de hand. Stationslocaties zijn hierbij extra aantrekkelijk. Door juist hier te ontwikkelen en te verdichten, voorkom je autobewegingen omdat het openbaar vervoer als logisch vervoermiddel wordt gestimuleerd. Tevens is er minimale impact op onderliggende infrastructuur waar op loopafstand van de trein of ander openbaar vervoer wordt gebouwd. Ontwikkelen rondom OV-knopen is complex. Verschillende functies strijden hier om ruimte. Beperkingen vanuit verkeersgeluid, externe veiligheid, trillingen door treinverkeer en bijvoorbeeld capaciteit van het omliggende wegennet stellen partijen voor stevige vraagstukken. Het vergt kennis, ondernemerschap en moed om buiten de gebaande paden te treden om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo zullen we steeds vaker nieuwe vormen van (deel)mobiliteit moeten ontwikkelen in plaats van traditionele normen voor verkeer en parkeren. Hiervoor is het nodig bestaande samenwerkingen te intensiveren en nieuwe, wellicht tot op heden ongebruikelijke, aan te gaan. Dit temeer omdat een standaard recept niet voorhanden is en elke locatie op zijn manier weer uniek. In de 2018/2019-editie van “Stationslocatie Nederland” zien we diverse voorbeelden van - vaak ambitieuze - plannen voor verschillende stationslocaties in Nederland. We zien dat de trend van mix-use en dan met name het toevoegen van woningen op OV-knopen definitief doorzet, een welkome ontwikkeling waar het gaat om leefbaarheid van steden en stations en de bereikbaar van Nederland. En goed nieuws voor de openbare ruimte die bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad. Plannen zijn ambitieus, maar lijken gezien de huidige conjuncturele situatie niet onrealistisch. De uitdaging is om in de hausse van vastgoedontwikkeling ook voldoende ruimte te blijven reserveren voor toekomstige spoor- en stationsuitbreidingen. Het bewaken van die balans, zie ik als de belangrijkste uitdaging voor de komende periode. Sebastiaan de Wilde Directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud NS Stations Stationslocaties 2018/2019 - 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication