34

Station Breda Wethouder Paul de Beer: ‘We zullen het Havenkwartier samen met marktpartijen ontwikkelen’ moeten dus meer bouwen, ook voor de toekomstige Bredanaar die de volle en dure Randstad wil verlaten. Dat gaan we doen in het Havenkwartier. We willen niet kopiëren wat we al hebben, maar nieuwe kwaliteiten toevoegen aan de stad. Door nieuwe voorzieningen en door bijzondere en prachtige woonvormen. Net zoals we dat eerder hebben gedaan met het Chassépark en het Chassé theater. Daarin zetten we de komende tijd onze tanden, samen met andere partijen.” Totaal gaat het om enkele duizenden woningen, gecombineerd met werklocaties. Hoefsloot: “Het is een bijzondere combinatie die je verder nergens ziet: in een klein gebied hebben we het station, wonen, werken, cultuur en ontspanning ingebed in een groen landschap en nabij de rivier.” Stationskwartier Breda Gerechtsgebouw en Breda Vooruit Klimaatbestendigheid De Beer: “Stationskwartier en Havenkwartier zijn ook de hotspots om de klimaatbestendigheid van de stad te realiseren. Met al het groen gaan we de hittestress in de stad tegen en het rivierwater biedt kansen voor duurzame energieopwekking. Maar het gaat ook om het voorkomen van wateroverlast. Daar werken we al aan op verschillende plaatsen in en buiten de stad. Maar de beken aan de zuidzijde van Breda komen via de singel om de binnenstad op de grens van Havenkwartier en Stationskwartier samen. Die flessenhals moet breder, het moet een binnenstedelijk deltagebied worden. Daardoor ontstaat ruimte voor waterrecreatie en toerisme en ecologische ontwikkelingen, maar ook aanleidingen voor bijzondere woonen werkvormen.” Het braakliggende CSM-terrein aan de overkant van De Mark gaat daarin ook een rol spelen. Hoe is op dit moment nog niet bekend. Eerste fase De eerste fase in de ontwikkeling van het Havenkwartier betreft het gebied tussen de Belcrumhaven en de Speelhuislaan. Het groen van die historische laan (richting het voormalig Speelhuis van de Nassau’s) wordt doorgetrokken. De oude fabriekshallen van machinefabriek Backer en Rueb krijgen een nieuwe functie met aangrenzend woningbouw aan de haven. De oude opstallen van het bedrijf Klavers Jansen houden hun culturele functie eveneens in relatie tot woningbouw. Het haveneiland, het gebied aan de andere kant van de Belcrumhaven, is de volgende fase in de herontwikkeling. Wethouder De Beer noemt het Havenkwartier ook wel de Poort van Brabant. “Vanuit de Randstad, maar ook vanuit Vlaanderen is Breda het eerste grote station, een HSLstation bovendien. Havenkwartier en Stationskwartier zijn daarmee niet alleen van lokaal, maar ook van provinciaal en nationaal belang. Kijk maar naar de Benelux-kantoren die we hier hebben.” 34 - Stationslocaties 2018/2019

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication