45

perrondaken. Verder moet het wisselen van modaliteiten (bijv. tram, bus. metro) mogelijk blijven, zeker nu het station in de toekomst ook de alternatieve functie krijgt van een ontmoetingsknooppunt. Kansrijk lijken bijvoorbeeld continu rijdende auto’s, die mensen afzetten en ophalen.” “Ook de duurzame fiets is steeds meer in opkomst als vervoermiddel voor voor- en natransport. De overheid wil het gebruik van de fiets blijven stimuleren met onder meer een aanzienlijke uitbreiding van het aantal rijwielstallingen. Het actieplan Fietsparkeren voorziet daarin voor de komende vijf jaar op 90 stations. Het ministerie van IenW heeft zo’n 80 miljoen euro beschikbaar gesteld. ProRail adviseert het Rijk, bouwt en onderhoud de rijwielstallingen. Goed functioneren, vooruitzien en nauw samenwerken met alle partijen is belangrijker dan ooit voor de toekomst. Dit met een scherp oog voor de dagelijkse operatie,” aldus Bunt. << Over ProRail ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zet ProRail zich 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. ProRail wil meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder, nu en in de toekomst. Verspreid over het land zijn er 13 verkeersleidingsposten. Het hoofdkantoor van ProRail is gevestigd in Utrecht. Regiokantoren zijn er in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. ProRail heeft bijna 4.000 medewerkers in dienst. Meer informatie: ProRail Astrid Bunt, directeur Stations Moreelsepark 2, gebouw de Tulpenburch, 3511 EP Utrecht Postbus 2038, 3500 GA Utrecht 088 – 231 3100 www.prorail.nl Het spoor is essentieel voor de bereikbaarheid van ons dichtbevolkte land en de ons omringende landen Stationslocaties 2018/2019 - 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication