47

voor een aantrekkelijke aanvulling op de stad. ‘Kwaliteit is écht het sleutelwoord,’ legt wethouder Bashara uit. ‘We willen de beleving van onze historische binnenstad doortrekken naar het stationsgebied. In de openbare ruimte, maar ook in de bebouwing. Een prachtig voorbeeld is het Pelmolenpad, nu nog een enorm parkeerterrein, naast het station en op nog geen 5 minuten loopafstand van de winkels, horeca, musea en het nieuwe stadsstrand dat de komende jaren wordt aangelegd. Hier is ruimte voor een prachtige nieuwe stadswijk. Wonen en leven op een manier die Hoorn nu nog niet kent. En ook direct rond het station is volop ruimte voor dit soort hoogwaardige ontwikkelingen.’ v.l.n.r.: Samir Bashara (gemeente Hoorn), Kees Rutten (ProRail), Irma Winkenius (NS Stations) en Joke Geldhof (Provincie Noord-Holland) Poort van Hoorn Hoorn ligt 30 minuten ten noorden van Amsterdam. In de Gouden Eeuw groeide de stad uit tot een van de belangrijkste internationale handelssteden, met vestigingen van de VOC, WIC, Moedernegotie en Noordse Compagnie. Deze rijke historie is ook vandaag de dag nog volop terug te vinden in de sfeervolle binnenstad, met zijn oude straten, historische VOChaven en vele monumentale gebouwen. De afgelopen decennia groeide Hoorn als overloopstad van Amsterdam uit tot bijna 75.000 inwoners. Met zijn vele voorzieningen bedient Hoorn als centrumstad van de regio Westfriesland meer dan 200.000 inwoners. Het stationsgebied, dat aan de rand van de historische binnenstad ligt, is hét mobiliteitsknooppunt voor Westfriesland. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, dat bekend staat als de ‘Poort van Hoorn’, met directe verbindingen van en naar de Randstad. ‘De Poort van Hoorn barst van potentie’ Mobiliteitsknooppunt en entree van de stad Voor de vele reizigers en bezoekers is de Poort van Hoorn de entree van de stad. De Poort van Hoorn wordt dan ook het visitekaartje van de stad en de rode loper naar de binnenstad. Wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn: ‘Aan de noordkant van het station kom je de stad binnen. Aan deze kant gaan we de mobiliteitsfuncties, zoals het busstation en het parkeren van auto’s en fietsen zoveel mogelijk concentreren. Door de vervoersstromen (trein, bus, auto en fiets) zoveel mogelijk aan de noordkant van het station dichtbij elkaar te brengen, zorgen we voor een snelle en comfortabele overstap voor reizigers en bezoekers, én een betere bereikbaarheid van en naar Hoorn en de regio.’ Kwaliteit sleutelwoord Door het busstation en het ook het parkeren deels van de zuidzijde van het station naar de noordzijde te verplaatsen, maken we op strategische plekken in en rond de binnenstad ruimte ‘We trekken de beleving van de binnenstad door naar het stationsgebied’ Maak Plaats Begin dit jaar tekenden NS Stations, ProRail, Provincie NoordHolland en de Gemeente Hoorn een intentieovereenkomst om samen te werken aan de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Bert Kassies, manager stationsprojecten bij ProRail: ‘Wij werken graag samen met NS en de gemeente om te kijken hoe je het station en het stationsgebied optimaal en integraal laat functioneren.’ Ook Daan Klaase, manager planontwikkeling bij NS Stations, is enthousiast: ‘Dit gebied barst van potentie. Het station ligt direct tegen de historische binnenstad aan, maar kenmerkt zicht nu vooral door grote parkeervlaktes en veel onbenutte ruimte. Ook is er veel ruimte voor verbetering voor reizigers en bezoekers. We kunnen niet wachten om hier samen aan de slag te gaan.’ De Poort van Hoorn is een voorbeeld van de ‘Maak Plaats’ visie van de provincie Noord-Holland en werd onlangs ook opgenomen in de provinciale omgevingsvisie. Joke Geldhof, gedeputeerde provincie Noord-Holland: ‘In Hoorn ligt echt een mooie kans om de binnenstad uit te breiden met aantrekkelijke en gevarieerde stedelijke woonmilieus, dichtbij de voorzieningen en dichtbij een goed functionerend mobiliteitsknooppunt. De Poort van Hoorn sluit goed aan bij onze ambitie om binnenstedelijk bouwen zoveel mogelijk te stimuleren en daarbij prioriteit te geven aan de OV-knooppunten.’ Markt ontdekt Hoorn Naast de intensieve samenwerking met NS Stations, ProRail en de provincie is de gemeente Hoorn ook volop in gesprek met marktpartijen. ‘We merken dat ontwikkelaars en beleggers Hoorn ontdekt hebben als aantrekkelijke woonstad dichtbij de Randstad,’ vertelt wethouder Bashara. ‘Denk aan het plan ‘TOREN’, met ruim 200 appartementen bij het station. Dat enthousiasme is aanstekelijk. Partijen zijn altijd welkom om met ons mee te denken over hoe wij onze ambities kunnen verwezenlijken. Alle lichten staan wat ons betreft op groen!’ << Meer informatie? www.poortvanhoorn.nl, of neem contact op Mirjam Boogaard (programmamanager Poort van Hoorn/gemeente Hoorn), via poortvanhoorn@hoorn.nl of 0229-252200. Stationslocaties 2018/2019 - 47

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication