57

zuidzijde moet een volwaardige entree worden met een groen stationsplein. Onderdeel daarvan is de wens om de verbinding tussen het centrum en het Weizigtpark inclusief de woonwijken erachter te verbeteren. Zeker als er nieuwe woningen bijkomen in het gebied. Het station vormt nu nog een barrière, maar moet een doorgang worden, bijvoorbeeld met een fiets- en voetgangerstunnel of een brug. Ook dit wordt meegenomen in de plannen. Halte Leerpark Het tweede belangrijke speerpunt in de OV-ontwikkelingen binnen Dordrecht is de realisatie van een zogenaamde lighttrainhalte op het Leerpark. Het Leerpark is een plek waar onderwijs, een Maakfabriek, de Duurzaamheidsfabriek, wonen en werken samen komen. He Leerpark ontwikkelt zich tot een campus. De kracht ligt daarbij vooral in de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Van der Linden spreekt de wens uit dat het Leerpark op termijn een lightrailhalte krijgt, zodat een snelle verbinding ontstaat richting de Randstad. Spuiboulevard Ten noorden van het station ligt het gebied Spuiboulevard met veel kantoorgebouwen uit de jaren 60 en 70. In twee leegstaande gebouwen worden nu stadsappartementen gerealiseerd. Enkele oudere gebouwen gaan plat ten faveure van nieuwe woningen. En de gemeente onderzoekt of ze het gedateerde Stadskantoor wil verhuizen binnen dit gebied en zo de transformatie aan te jagen. “De spoorzone moet een gebied zijn waar mensen willen wonen en werken en daar maken we nu volop werk van.” ‘De spoorzone moet een gebied zijn waar mensen willen wonen en werken’ Ambitieuze bouwopgave De woningen die er bijkomen, komen op diverse plekken in de stad. Stadswerven is een mooie locatie aan het water met plaats voor vierhonderd woningen. Langs het spoor gaat het onder meer om de nieuwe wijk Wilgenwende, Leerpark en het nabijgelegen Gezondheidspark. Verder worden er nog verschillende locaties ontwikkeld. Dordrecht heeft daarbij wel als voorwaarde dat de polders rond de stad niet bebouwd worden. De kracht van het stedennetwerk in de Randstad wordt doorslaggevend voor de economische ontwikkeling van Nederland. Dordrecht is als entree vanuit het zuiden duidelijk onderdeel daarvan. In steden wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken de mensen naartoe. Daarom werken we aan een goed bereikbare stad over weg, water en spoor, die ontmoeting en samenwerking aanmoedigt en faciliteert. Uitwisseling tussen mensen en bedrijven langs de Oude Lijn (grote steden langs het spoor tussen Leiden en Dordrecht) en de Brabantse stedenrij. Verbinding tussen centrumstad en regio Drechtsteden, waarbij Dordrecht voor de inwoners van de omliggende gemeenten eindbestemming of overstappunt is. Dordrecht, Zwijndrecht en de Provincie slaan de handen ineen: in het ambitieuze spoorzoneprogramma wordt een forse impuls gegeven aan de uitvoering van de sociaal economische agenda van de Drechtsteden. Er wordt gewerkt aan een masterplan dat de basis gaat vormen voor de verdere ontwikkeling. 6.000 woningen Op de langere termijn moeten er nog eens zesduizend woningen bijkomen. Ruimte hiervoor komt onder meer van oude bedrijfsterreinen in de stad die hiervoor gesaneerd worden. Verder gaat het om oude gebouwen die een nieuwe (woon)bestemming krijgen. Het Energiehuis is daarvan al een geslaagd voorbeeld. De vroegere gemeentelijke elektriciteitscentrale is nu een culturele hotspot. Vlakbij worden direct aan het water woningen en stadsappartementen ontwikkeld. Ook het oude postkantoor werd aangepakt. “Een gedateerd gebouw uit de jaren zeventig dat nu een restaurant ‘in de plint’ heeft. Het is nu een befaamde plek en maakt de route van het station naar het centrum ook aantrekkelijker.” “Dordrecht heeft gewoon een goed verhaal. Er is een sterke economie, mede dankzij de maritieme industrie. De samenwerking met Rotterdam en binnen de Drechtsteden is goed. We zijn de vierde monumentenstad van Nederland en een rijke historie. Het cultuuren horeca-aanbod is de laatste jaren sterk verbeterd en dat zie je terug in de bezoekersaantallen van de stad. Ook die stroom moet je faciliteren. Dordrecht is echt een stad waar je bij wilt horen.” << Stationslocaties 2018/2019 - 57

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication