66

Ambitie zet Utrecht op voorsprong ‘Stedelijk wonen en werken wordt gezonder dan ooit’ Het stationsgebied van Utrecht ondergaat tot 2035 grootscheepse (her)ontwikkelingen. De ambitieuze, duurzame vernieuwing van het Vredenburgplein tot en met het Jaarbeursplein is naar verwachting gereed in 2022. Daarna gaan ontwikkeling van het Beurskwartier en de herinrichting van het Lombokplein van start. De nieuwe, geïntegreerde winstpunten in het hart de stad moeten het leefklimaat ingrijpend verbeteren en anticiperen op een enorme aantrekkingskracht. M eer dan de helft van de wereldbevolking woont en werkt in de stad. Tegen 2050 stijgt dit percentage in Europa naar verwachting tot zo’n 85 procent. “Daarom maken we ons sterk om het evenwicht tijdig te herstellen,” zegt Leen de Wit, programma directeur Stationsgebied. “De snelle verstedelijking maakt ingrijpende maatregelen noodzakelijk. De verdichting en functiemenging van dit moment waren een decennium geleden nog ondenkbaar. De nieuwe hoogbouw - met levendige plinten - is spraakmakend. We hebben ook een nieuwe, goed uit te voeren visie op mobiliteit. Zo bevorderen we het gebruik van de fiets en het OV, dubbel gebruik van parkeerplaatsen en deelauto’s.” Verder barst de strijd om de daken los, volgens De Wit. “We moeten energieneutraal bouwen,” legt hij uit. “De nieuwe dakoppervlakken zijn echter relatief klein, terwijl er heel veel zonnepanelen nodig zijn. Daarnaast lenen daken zich maar al te goed voor verblijfsgroen, groen voor waterretentie en koeling, en sportvelden.” De gemeente heeft groen, duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel bij haar focus op toekomstbestendige oplossingen voor een goed leefklimaat. De Wit: “Op het gebied van circulair bouwen is recentelijk met het proeftuinproject ‘The Green House’ het vermijden van verspilling van grondstoffen en energie en het bevorderen van onze gezondheid geopend. Stedelijk wonen en werken wordt in Utrecht gezonder dan ooit. Onze aantrekkingskracht op het bedrijfsleven neemt dan ook zienderogen toe. Met de tot één procent gedaalde frictieleegstand binnen het stationsgebied ondervinden we zelfs forse druk op de kantorenmarkt. Toch kunnen we dankzij de ontwikkeling vannieuwe kantoorruimten concurreren met Amsterdam, ook vanwege onze ligging. Voor het toekomstige Jaarbeurspleingebouw onderzoeken we wel weer in hoeverre een functiemix met wonen en levendige plintfuncties zinvol is, want we hechten veel waarde aan dynamiek en veiligheid, ook 66 - Stationslocaties 2018/2019

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication