89

Station Ede-Wageningen Ede-Wageningen is in afwachting van een nieuw station dat enkele tientallen meters ten oosten van het huidige treinstation wordt gebouwd. Het wordt een modern en overzichtelijk ov-knooppunt dat straks hét visitekaartje van de gemeente Ede-Wageningen is. Ook in Ede-Wageningen gaat het stationsgebied op de schop. Het moet straks optimaal bereikbaar zijn door ingrijpende veranderingen in de infrastructuur. De nieuwe spoorzone verbindt straks twee woonwijken in Ede. Dankzij de vernieuwing naderen vrijwel alle reizigers het station straks vanaf de zuidzijde. Hierdoor is het mogelijk om het aantal winkels te verdubbelen (500 m2). Een P+R met ruim 500 parkeerplaatsen en een stalling voor ongeveer 1.800 fietsen zijn in voorbereiding. Daarnaast komt er een bewaakte stalling (eerste 24 uur gratis) voor ongeveer 6.000 fietsen. De gemeente Ede, ProRail en NS Stations werken samen aan het project Spoorzone Ede dat mede mogelijk wordt gemaakt door het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Gelderland. De bouwwerkzaamheden starten ongeveer medio 2019. Het nieuwe station Ede-Wageningen kan vermoedelijk eind 2021 in gebruik worden genomen. Een jaar later moeten alle werkzaamheden klaar zijn. Spoorzone Hilversum Stationsgebied Maastricht Eind dit jaar start de ingrijpende renovatie van het monumentale stationsgebouw van Maastricht. Bedoeling is de lege ruimten in het gebouw een bestemming te geven. Er ligt onder meer een plan voor een hotel in de zuidvleugel, waarvan de stationshal als lobby gaat dienen. De NS investeert ruim 8 miljoen euro in het project. De renovatie loopt vooruit op het plan om de spoorbarrière tussen het westen en het oosten van de stad te slechten met bijvoorbeeld een brug over de sporen of een tunnel voor fietsers en voetgangers. Vooruitlopend op de renovatie van het station is de Maastrichtse stationsomgeving geüpgraded. Eind vorig jaar heeft de aannemer in de Stationsstraat de nieuwe ondergrondse stalling voor zo’n 3.000 fietsen en scooters opgeleverd. Door de nieuwe fietsenstalling is meer openbare ruimte ontstaan bovengronds. Die ruimte is nu aangepast om van de Stationsstraat een aantrekkelijke omgeving te maken om te verblijven. De herinrichting zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied. Hilversum is flink op stoom met de aanpak van de Spoorzone. In de afgelopen maanden heeft de gemeente letterlijk een hoop stappen gezet. Niet alleen met bewoners tijdens drie buurtschouwen. Maar ook in gesprekken met pandeigenaren, ondernemers, woningbouwcorporaties, bewoners, vastgoedontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. Met hen heeft de gemeente gesproken over dromen, urgenties en mogelijke bijdragen. Tijdens deze eerste zogenoemde Gebiedstafel is nagedacht over een duurzame, groene en levendige wijk. Er werden ook zorgen geuit over waar gezond geleefd, gewerkt en gewoond kan worden. De gemeente heeft zo haar wensen en ambities voor de Spoorzone. Er is bijvoorbeeld dringend behoefte aan nieuwe woningen, met name in het betaalbare segment. Ook wil de gemeente veel meer groen, naast het verbeteren van de openbare ruimte die meer dan nu mensen moet uitnodigen om te bewegen en te ontmoeten. Het Oosterspoorplein kan bovendien zoveel mooier, spannender, veiliger en groener, meent de gemeente. De naburige fabrieken staan inmiddels leeg. Ze getuigen van de rijke geschiedenis van het gebied en boden tal van Hilversummers een baan. Er is nu plaats voor niet alleen creatieve hippe banen in de mediasector, maar ook gewoon werk in bijvoorbeeld de zorg en industrie. Stationslocaties 2018/2019 - 89

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication