9

Meer informatie: NS Stations Rogier de Lint, manager Verkoop en Transformatie rogier.delint@nsstations.nl Daan Klaase, manager Planontwikkeling daan.klaase@nsstations.nl Katreinetoren | Stationshal 17 Postbus 2534, 3500 GM Utrecht bouwen. Beide hebben forse ruimtelijke impact met bijvoorbeeld ruimte voor water en windmolens. Daarmee staan we voor een ruimtelijk ordeningsvraagstuk dat qua omvang vergelijkbaar is met het Deltaplan of de VINEX. Wij willen met onze stationsgebieden hier nadrukkelijk een rol pakken. In nauwe samenwerking met partners zijn we druk bezig met de transformatie van gebieden nabij stations die hun spoorfunctie zijn kwijtgeraakt.” Goede voorbeelden daarvan zijn onder andere Cartesiusdriekhoek in Utrecht en de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Rijksmonumenten NS Stations heeft, samen met ProRail, een omvangrijke vastgoedportefeuille. Samen zijn deze ondernemingen één van de grootste eigenaren van monumentale gebouwen in Nederland. Een kwart van alle stations is Rijksmonument. NS Stations en ProRail geven deze historische gebouwen graag hersteld terug aan het publiek. De Lint: “In veel stationsgebieden zijn onze ketenvoorzieningen, zoals fietsparkeren en P&R ruimte-extensief georganiseerd. Denk hierbij aan stationsgebieden in middelgrote steden, zoals Hoorn en Alkmaar. Met het stapelen van deze functies kunnen enorme stukken grond worden vrijgespeeld voor stedelijke functies. P&R tijdens kantooruren en ’s avonds en in het weekend parkeren voor wonen laten zich uitstekend combineren.” Klaase en De Lint maken zich sterk om vóór alles de juiste balans te bewaken bij de huidige en komende uitbreidingen en de stations goed bereikbaar te maken en te houden. Stationslocaties 2018/2019 - 9 <<

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication