13

voor de fiets. Ook Maastricht met dat gigantische emplacement in de stad is een complex dossier.” Gaaf “Het is echt wel heel gaaf om eerst samen die ambities te formuleren en om dat nu met elkaar in te vullen. En we zien ook dat het aanslaat; er zijn al gemeenten die uit zichzelf komen vragen of ze hun knooppunt op deze manier kunnen laten analyseren. Ik kom veel bij buitenlandse spoorbeheerders en als ik daar vertel hoe wij al polderend tot een visie komen, is men jaloers. Zo’n langetermijnperspectief hebben en daar samen mee bezig zijn, is wat mij betreft echt iets om trots op te zijn.” Nadenken over de toekomst betekent niet dat er nu niets gebeurt. “Veilig en schoon is een thema waarmee we samen met onze partners nu veel bezig zijn. Dat gaat onder meer over sociale veiligheid – het station als prettige omgeving zonder donkere hoekjes – maar ook over antiterrorismemaatregelen, een nieuwe dimensie voor ons. Vanuit de context leefbaarheid en gezondheid overwegen om AED’s op te hangen, juist ook in de kleinere gemeenschappen. Alle stations krijgen dimbare LED- verlichting, het verbeteren van parkeervoorzieningen voor fietsen staat hoog op de agenda en zijn alle rookzones verdwenen. Duurzaamheid en energiereductie zijn actuele onderwerpen waar we mee bezig zijn. Kortom, er gebeurt van alles op het gebied van vernieuwing, verruiming en vergroting van het comfort.” << Zonnepanelen op station Eindhoven. Stefan Verkerk Station Driebergen-Zeist. Rob van Esch | Architectuurfotograaf kwantiteit en kwaliteit qua service en faciliteiten als gevolg van de verwachte ontwikkelingen.” Vanuit een integrale benadering met alle stakeholders wordt de scope vastgesteld en de uiteindelijke opgaaf voor de knoop. Uit deze scope-bepaling volgen de benodigde verdiepende studies, de mogelijke maatregelen en wordt vastgesteld wie waarvoor het initiatief moet nemen. “Maar dan zit je al in het maatwerk en dat valt buiten het handelingsperspectief.” Al casussen uitgewerkt “Er is al een aantal casussen op deze manier uitgewerkt om inzichtelijk te maken welke soort van knooppunt-opgaven er liggen, wat daarmee moet gebeuren en hoe dat alles vervolgens kan leiden tot een gezamenlijke toekomstvisie. Casussen kunnen groot of klein, complex of relatief eenvoudig zijn. Franeker is bijvoorbeeld relatief eenvoudig; daar gaat het om de perrons die te smal zijn. Station Eindhoven is een meer complexe casus en een continue opgave, met onder meer vastgoedontwikkeling, transferissues en meer ruimte Stationslocaties 2020/2021 - 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication