32

Het nieuwe Stationsgebied Dijk en Waard ‘Een logische versnelling’ De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk trekken gezamenlijk op bij de herontwikkeling van het Stationsgebied in Heerhugowaard. Logisch, want het stationsgebied ligt vanaf 1 januari 2022 in het centrum van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. De fusieplannen zijn onlangs goedgekeurd door de Ministerraad. “En die nieuwe gemeente krijgt een modern OV-knooppunt. Dat is een aantrekkelijk vooruitzicht voor allerlei nieuwe ontwikkelingen”, zeggen de wethouders Monique Stam (Heerhugowaard) en Nils Langedijk (Langedijk). Een artisiteke impressie van het toekomstige Stationsgebied Dijk en Waard. Bron: Kuiper Compagnons H et Stationsgebied Dijk en Waard wordt een gebied waar wonen en werken gecombineerd worden met gezondheids- en onderwijsvoorzieningen. En dat in een prettige en veilige omgeving. “En we beginnen niet op nul”, zegt wethouder Stam. “In het gebied wordt nu ook al gewoond en gewerkt. Er zijn al onderwijsinstellingen zoals het Horizoncollege, een praktijkschool, Bouwen techniekcampus ESPEQ en (vele) bovenregionale zorgvoorzieningen. Dat willen we uitbreiden.” 32 - Stationslocaties 2020/2021 De Zaancorridor De Zaancorridor, de spoorlijn van Amsterdam naar Heerhugowaard, is onderdeel van het Provincieprogramma OV-knooppunten. Het plan is om woningen, kantoren, scholen, (maatschappelijke) voorzieningen en winkels te concentreren rondom de NS-stations en goed te spreiden langs het spoortraject. Gedeputeerde Cees Loggen, provincie Noord-Holland: “De gemeente Heerhugowaard heeft de plannen voor het stationsgebied voortvarend uitgewerkt en daarbij intensief samengewerkt met de provincie, NS, ProRail en bewoners. Dit heeft geleid tot mooie en ambitieuze plannen. Met nieuwe woningen en voorzieningen krijgt het station een bovenregionale functie en past het daardoor ook goed binnen het OV-knooppuntenbeleid van de provincie Noord-Holland. Ook hier trekken we samen op: met NS, ProRail en de gemeenten veranderen we stationsgebieden tot aantrekkelijke locaties om te wonen, werken en verblijven”.

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication