37

elkaar eens terwijl we nu al 350.000 woningen tekortkomen. Vanuit dat tekort is het overigens wel interessant om naar andere manieren van landaanwinning te kijken en bouwen boven het spoor is er daar zeker één van.” De hub-functie realiseren De Vries: “En als je dan naar andere locaties kijkt, dan moet je – zoals gezegd - voor passend OV zorgen. Maar samen die innovatie opzoeken; dat blijft bovenaan staan. En er is al veel gerealiseerd de laatste jaren. Je moet ook niet alleen naar woningen kijken als het om ontwikkelen in spoorzones gaat, maar ook naar andere functies én naar alle vervoersmodaliteiten en hoe die bij elkaar komen. Die hub-functie realiseren; dit is wel het moment om dat te doen.” Lorentz Leiden / van Wijnen En er zijn prachtige stations(omgevingen) gerealiseerd de laatste jaren. Maar waarom zou je de lucht boven het spoor niet benutten? Er zijn innovaties nodig bij de stations, denk aan spooroverbouwingen, ontwikkelingen vlak naast de rails, of groen over het spoor om wijken met elkaar te verbinden. Ik heb alle vertrouwen in de bouwwereld in Nederland als het daarom gaat. Hoe zie jij dat Maxime?” Verhagen: “Ook hier is het een en-en-verhaal. Alleen bouwen boven het spoor is niet voldoende; je kunt ook natuurinclusief bouwen aan de rand van de stad. Voor alles geldt dat het belangrijk is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen met alle partijen; hoe maak je het rendabel, welke innovaties zijn er nodig? Een aannemer investeert niet als hij geen continuïteit krijgt en als er iets is dat met pieken en dalen gaat, dan is het de bouw wel.” Geen eensluidend beleid Verhagen vervolgt: “Maar het gaat ook om continuïteit in personeel. In de vorige crisis zijn 120.000 mensen ontslagen, mensen die we nu tekortkomen. En dan is er nog het stikstofprobleem, waardoor we op bepaalde locaties niet mogen bouwen. Als we niet oppassen, wordt dat de volgende dip. Je ziet ook dat er bij het ontwikkelen van bouwlocaties geen eensluidend beleid is; Rijk, provincie en gemeente zijn het vaak niet met Cartesiusdriehoek Utrecht Purmerend / VenhoevenCS Verhagen: “Als je ziet dat een stad een belangrijkwekkende hub is, waar je al die belangrijke vervoersmodaliteiten bij elkaar brengt, dan vraagt dat ruimte. Deels onder de grond, deels boven het spoor. Er moet voldoende ruimte zijn voor de fiets, maar ook het fietspad ernaartoe moet in orde zijn. Woningbouw moet inderdaad hand in hand gaan met een combinatie van functies en dat vraagt om meer landelijke regie. Dat wil het Rijk ook; het gaat om een totaalvisie. Je moet niet in deelbelangen vallen.” << Stationslocaties 2020/2021 - 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication