48

Volgens Arcadis moet je duurzaamheid vanaf de eerste stap in een project omarmen. Tijdens de maakfase moet je kritisch nadenken over het gebruik van energie en materialen. Den Hartog: “We spreken over de drie principes van circulair grondstoffengebruik. Ten eerste: beperk het gebruik. Maar als je de grondstoffen toch gebruikt, gebruik dan een duurzame versie. En als je toch iets anders gebruikt, gebruik het dan slim; efficient en hoogwaardig.” Toch gaat het niet alleen om de maakfase, het beheer en de exploitatie zijn minstens even belangrijk. Durven doen Duurzaamheids-denken is geen modegrill. Volgens Den Hartog wordt er al sinds het verschijnen van het Brundtland-rapport in 1987 over nagedacht. Den Hartog: “Wat mij betreft zou duurzaamheid een hoofdrol moeten spelen, zo ver is het nog niet, maar het speelt wel een belangrijke bijrol. Bij Arcadis zitten we op een kantelpunt, ik vermoed dat we binnenkort tegen klanten zeggen dat we onze projecten altijd duurzaam willen invullen.” Volgens Versteegden heeft Arcadis daarvoor de eerste stappen gezet: “We vinden het belangrijk dat we in alle projecten, ook ongevraagd, nog duurzamere oplossingen kunnen adviseren. Wij vinden dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Toch willen de dames het duurzaamheidsdenken eenvoudig houden. Den Hartog: “Je moet het niet zoeken in ingewikkelde visies. Vaak zit het in hele praktische zaken, is het een kwestie van doen en durven en van durven doen.” Een praktisch voorbeeld is zoiets alledaags als regen. Daarin is het denken van Arcadis de afgelopen twintig jaar ingrijpend veranderd. Den Hartog: “Vroeger legde je een straatkolk aan en die sloot je aan op het riool en weg was het regenwater. Tegenwoordig kijken we naar mogelijkheden om water te bufferen, om er later bomen mee water te geven. We passen meer groen toe en halfverharding.” Ontwerp van de nieuwe westelijke entree van Station Naarden Bussum. Duurzame ontwerpoplossingen; buffering en infiltratie van hemelwater door middel van een wadi in het stadspark. Parkzone met regenwaterbuffer Ook bij het hergebruik van materialen is er een omslag zichtbaar. “Een goed voorbeeld is ons ontwerp voor de nieuwe westelijke entree van Naarden-Bussum. Bij de inrichting van het entreegebied zijn de straatstenen hergebruikt. En we wilden een bijzondere natuursteen gebruiken, het bleek dat er elders in de gemeente natuursteen werd weggehaald. Voor de infiltratie Station Eindhoven Centraal. PV-cellen geïntegreerd in het zelfdragende glazenplafond. 48 - Stationslocaties 2020/2021

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication