51

De Lamontal, een van de hallen die blijft staan en wordt ingepast in het nieuwe plan © Artstudio23.com nodige reuring. In deze hal is nog ruimte voor kantoorunits. Van Bekkum: “In de tussenvelden komen de woningen en appartementen. Langs het water is plaats voor horeca, eventueel gecombineerd met ambachten. Op de kop achter het proeflokaal komt een park.” Industriële uitstraling De circa 450 geplande woningen zijn heel divers met sociale huurappartementen, studio’s in het middenhuursegment en lofts, appartementen en stadswoningen. Van Bekkum: “Het wordt een plek met een industriële uitstraling waar iedereen zich thuis voelt.” Tussen de Speelhuislaan en de kade van de Blecrumhaven komt een slentergebied met straatjes en groene binnenhoven. Het hele gebied wordt autovrij en groen ingericht. Bewoners en bezoekers kunnen hun auto kwijt in twee parkeergarages. Met een mobiliteitsplan wil Amvest het gebruik van (deel) fietsen, deelauto’s en openbaar vervoer stimuleren. Backer+Rueb wordt klimaatadaptief en krijgt een duurzaam energiesysteem. Door de inrichting met veel groen moet het er ook in warme periodes aangenaam zijn. Regenwater wordt zo lang mogelijk vastgehouden in het gebied. Het proces van afkoppeling, buffering en afvoer van regenwater wordt zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte. Wil om mee te denken Amvest begon in 2017 met de eerste plannen voor het gebied. Vanaf het begin werden omwonenden en belangstellenden betrokken in de planvorming. Onder meer de kernwaarden van het gebied werden op deze manier vastgesteld, vertelt Reijnen. “Zoals lef, levendigheid, speelsheid en connected. Dat is nog steeds de leidraad in de ontwikkeling.” Eerder ‘De creatieve spirit is al volop aanwezig’ dit jaar vonden nog enkele interactieve webinars plaats met geïnteresseerden. Een van de dingen die naar voren kwam is de wens om ook kleinere woningen te realiseren. Reijnen: “Er is veel belangstelling voor onze plannen. Er is veel wil om mee te denken en ook de gemeente is enthousiast en denkt actief mee. De gemeente heeft bijvoorbeeld begin september een tijdelijke voetgangers- en fietsbrug over de haven gelegd om een betere verbinding met de stad tot stand te brengen.” Reijnen: “De visie van Amvest is om met al onze ontwikkelingen een fijn thuis te creëren. Dat doen we het liefst in een wat grotere integrale gebiedsontwikkeling zoals hier in Breda omdat je dan meer kwaliteit en variatie kan toevoegen. Bij het Backer+Rueb-plan komt dit allemaal bij elkaar. Wat hier gaat gebeuren is exemplarisch voor waar Amvest voor staat, met een mix van functies op het gebied van wonen, verblijven, werken en recreëren.” << Voor nadere inlichtingen: www.backerenrueb.nl Tentoonstelling van Breda Photo in de Backer+Rueb hal © Artstudio23.com Stationslocaties 2020/2021 - 51

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication