86

STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONS Spoorzones steeds vaker de verbindende factor 400 treinstations telt Nederland, groot en klein. Stations die steeds meer een multimodaal vervoersknooppunt worden én die bovendien steeds vaker een aantrekkelijk woon- en werkgebied vormen die stadsdelen met elkaar verbindt. De achterliggende jaren investeerden NS Stations, ProRail, gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers en OV-aanbieders al in een flink aantal stations en dat proces gaat door getuige de voorbeelden in dit magazine. Thema’s als multi use, duurzaamheid, bereikbaarheid en duurzame mobiliteit en het station als aantrekkelijk verblijfsgebied zijn leidend in de (ver)bouwplannen. Hierna leest u een overzicht van een aantal actuele ontwikkelingen in Nederlandse stationsgebieden die elders in dit magazine niet aan de orde zijn gekomen. In spoorzone ’s-Hertogenbosch komt alles samen In het gebied Spoorzone ’s-Hertogenbosch komt veel samen. Zo zie je hier cultuur en industrieel erfgoed, vervoersknooppunt en natuur, aanwezigheid van jonge mensen en nieuwe werkgelegenheid. En nieuwe stedelijke woonvormen. We maken gebruik van het succes van de binnenstad en vergroten dit naar de Spoorzone: de verbrede binnenstad. Waarbij er veel aandacht is voor ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit: van e-bike tot zero emissie bus. Het station en de directe omgeving zijn hierin een belangrijk knooppunt. De Spoorzone vormt zo het vertrekpunt voor een nabije, bereikbare stad. Daarnaast wordt in de Spoorzone het bedrijfsklimaat versterkt, met het innovatiedistrict in het Grasso/ Grenco terrein als kernpunt. We gaan voor een gezonde arbeidsmarkt met ruimte voor data en nieuwe technologieën. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven werken samen en delen kennis. Daadkracht en ruimte om te experimenteren zijn in dit gebied belangrijke pijlers. En dit alles zo duurzaam mogelijk. 86 - Stationslocaties 2020/2021

87 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication