94

STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONS Meer ruimte in Naarden-Bussum ProRail, NS en de gemeente Gooise Meren werken samen aan hete verbeteren van station Naarden-Bussum. Het monumentale station wordt toegankelijker en ruimer. Er komt een extra brede doorgang van de hal naar perron 1, dat ook wordt verbreed, zodat er meer ruimte voor reizigers ontstaat. De huidige fietsenstallingen worden verplaatst en krijgen een plek naast het perron. Er komen groenbakken en nieuw perronmeubilair. Er komt een nieuwe ingang aan de westzijde van het station. Het aantal sporen is ter plaatse teruggebracht van 5 naar 2 om de doorstroming te bevorderen. Een onderdoorgang onder het spoor nabij de Karnemelksloot in Naarden zorgt ervoor dat de noord en zuidkant van het Naardermeer verbonden worden. Lelystad pakt knelpunten aan De gemeente Lelystad wil een aantal knelpunten aanpakken en wil toe naar een stationsgebied waar iedereen makkelijk kan komen. De visie voor de vernieuwing van het stationsgebied is dit jaar gereed gekomen. Uit diverse bijeenkomsten met betrokkenen, zoals ondernemers en inwoners, blijkt dat de stationsomgeving in combinatie met het Stadshart veel potentie heeft. In de visie komen verschillende ontwikkelingen op het gebied van verkeer, parkeren, wonen en werken samen met als doel een stationsgebied dat goed bereikbaar is, meer woningen, bedrijvigheid en groen heeft en waar je je fiets makkelijk kunt parkeren. Het stationsgebied wordt zo samen met het Stadshart dé entree voor belangrijke bestemmingen in de stad en de regio. In de visie wordt het centrum vooral voor bestemmingsverkeer, komt er een eiland busstation met een andere aanrijd- en wegrijdroute, komen er betere en nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers en wordt ingezet op meer woningen en bedrijvigheid. De Spoorzone Lelystad is een van de negen sleutelprojecten van Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vernieuwing Station Almere Station Almere Centrum is toe aan een grondige vernieuwing, die past bij deze tijd en de wensen van de reiziger van vandaag. De gemeente Almere, Provincie Flevoland, ProRail en de NS zijn de samenwerking aangegaan om in de periode tot 2022 het station en de stationsomgeving ingrijpend te verbouwen. De werkzaamheden zijn 5 oktober begonnen. De inzet is om de toegankelijkheid, de kwaliteit en belevingswaarde van het station Almere Centrum en de directe omgeving - inclusief het bus-, stations- en Mandelaplein - te verbeteren. De stationsomgeving krijgt een duurzame metamorfose naar een uitnodigende en sfeervolle entree van de stad, met voldoende capaciteit en voorzieningen voor het groeiend aantal reizigers uit de stad, de regio en ook van ver daarbuiten. De ontwikkeling van het stationsgebied eindigt niet in 2022. Ook daarna werkt de gemeente verder aan de ontwikkeling van het Stationskwartier, het grotere gebied om het station. Er worden woningen gerealiseerd voor studenten, starters, senioren en gezinnen en er is een economisch programma waarbij mixed-use het uitgangspunt is. In de plannen zijn ook nieuwe voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, entertainment en horeca opgenomen. Uiteindelijk wordt dit het Hart van de stad én het economisch knooppunt van de stad en de regio. 94 - Stationslocaties 2020/2021

95 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication