119

DE PÔLLE, EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Dit schreef ik erover in oktober 2010: Voor de gezamenlijke ontwikkelaars Lontplan en Frisoplan heb ik de architectuur gemaakt voor het bouwplan De Pôlle te Berlikum. Ik vond het een prachtige kans een duurzame bijdrage te leveren aan Berlikum en aan de bebouwde omgeving van mijn dierbare provincie. Het ontwerp van het bouwplan is zorgvuldig afgestemd op de locatie waar we gaan bouwen. Karakteristieke elementen uit het dorp heb ik gebruikt als inspiratiebron voor het architectuurontwerp van De Pôlle. Daarnaast vormden de archetypische elementen uit de Friese architectuur de basis voor het ontwerp van de woningen. Naast architectonische, stedenbouwkundige en culturele overwegingen heb ik mij bij het ontwerp van de woningen ook gericht op optimale gebruiksmogelijkheden en betaalbaarheid. Praktisch ruimtegebruik en eenvoud in bouwen vormen samen met de archetypische kenmerken van Friese architectuur het wezen van de woningen. Het bouwplan bestaat overwegend uit projectmatige woningen in diverse architectonische verschijningsvormen. U kunt één van de ontworpen woningen kopen, maar u heeft ook de mogelijkheid een kavel te kopen en uw eigen droomhuis te realiseren. Er is binnen de Pôlle ruimte voor het realiseren van uw individuele woonwensen. Natuurlijk willen bouwbedrijf Lont en Frisobouw u graag van dienst zijn bij de bouw van uw woonhuis, maar u mag ook een andere aannemer van uw keuze uw huis laten bouwen. Voor De Pôlle wordt zorgvuldigheid en eenheid in verscheidenheid nagestreefd. Er wordt een hoge beeldkwaliteit voor het gehele plan beoogd, ook voor het deel met vrije kavels en individuele woningen. Een bouwplan wordt immers nooit een waardevol plan als we niet met elkaar het beste nastreven en in architectuur en stedenbouw niet een eenheid in verscheidenheid willen bereiken. Er kan veel in de Pôlle, maar wat niet mag gebeuren is een onsamenhangend eindresultaat. Individuele woonwensen zullen daarom afgestemd worden op de kenmerken van het gehele plan. Er is een beeldkwaliteitsplan gemaakt en de door mij voor Lontplan en Frisoplan ontworpen woningen vormen de richtlijn voor de architectuur. Om de daad bij het woord te voegen kunt u uw individuele woonhuis voor beperkte kosten door mij laten ontwerpen. We kunnen het gehele traject van ontwerpen, construeren en organiseren voor u verzorgen, maar u kunt ook bij mij terecht voor een aanvullend advies op een standaard bouwplan van een door u gekozen aannemer. We kunnen er voor zorgen dat uw bouwplan wordt afgestemd op de karakteristieken van de Pôlle en uw plan zonder problemen door de diverse instanties wordt goedgekeurd. Lontplan, Frisoplan en Johan Sijtsma ArchitectenTeam zetten zich in voor het bereiken van een inspirerend resultaat. We geloven in de kracht van positiviteit. Samen met u willen we staan voor een resultaat waar u en uw omgeving duurzaam plezier aan beleven en waarmee we ook een waardevolle bijdrage leveren aan de architectuur en stedenbouw van onze mooie provincie. Sámen bouwen aan meerwaarde. Graag tot uw dienst. 119

120 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication