151

WOONZORGCOMPLEX PI-GROEP IN DRACHTEN In het ontwerp voor het Pi Huis te Drachten kon ik mijn opvattingen over betaalbaar, slim en duurzaam bouwen in combinatie met het beter huisvesten, opvangen en verzorgen van kwetsbare groepen mensen goed kwijt. Dienstbaar zijn aan het belang van mensen en hun woon- werk- leefomgeving staat in mijn werk als architect voorop. De wereld wil ik niet belasten met onnodige materiaalgebruik en esthetica, maar inspirerend en ruimtelijk bouwen combineren met spaarzaamheid en doordachtheid. Omdat niet bekend is hoe de zorg er in de toekomst uit gaat zien, is ook dit ontwerp wijzigbaar en flexibel. Met een minimum aan constructies, een slimme wijzigbare indeling en een innovatieve gevelopbouw, blijft dit gebouw veranderbaar. Waar ik nu mijn huidige opdrachtgever dien, wil ik graag met hetzelfde gebouw in de toekomst mogelijke andere functies en programma’s faciliteren. Het geeft me een goed gevoel op deze manier wijzigbaar te bouwen en daarnaast met de constructieopzet zo minimaal mogelijk het milieu te belasten. Erg jammer dat het project op het allerlaatste moment niet door ging. De eigenaar besloot met een projectontwikkelaar in zee te gaan en een standaardconcept te realiseren dat gehuurd kon worden. Het risico van zelf investeren vond de opdrachtgever te groot. Aanleunwoningen naast het gebouw 986-2014

152 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication