212

Nadat ik het programma van het medisch centrum in mijn hoofd had, dienden de kansen voor verbouw zich met ogenschijnlijk gemak aan. Voor Rik en Eke maakte ik op het schoolbord een eerste schets. In een verkennend gesprek met hen lieten de kansen die het gebouw bood zich al vertalen in deze krijtschets. Veel tekeningen, berekeningen, calculaties en details verder, konden we de bouwvergunning aanvragen en het werk aanbesteden. De plaatselijke aannemer en installateur contracteerden we voor de uitvoering van het werk. Het bouwtoezicht vormde een van de genoegens van het project. Fijn op de boot naar mijn geliefde Ameland. Alle details grondig doornemen en controleren en daarna weer een fijn boottochtje terug naar de vaste wal als beloning. We splitsten vier lokalen op in twee delen, waardoor een viertal consult- en enkele onderzoekszones ontstonden. Eén lokaal vormden we om tot operatieruimte en laboratorium en een ander lokaal doet nu dienst als “prikruimte” met wachtaccommodatie. Een appartement werd gerealiseerd in een lokaal met bijruimten. Alle facilitaire functies vonden een logische plek binnen de beschikbare technische ruimtes. De bestaande school was niet groot genoeg voor het huisvesten van alle benodigde functies. De robot en een deel van de administratieve ruimtes konden we nog in een dienstenzone van het gebouw onderbrengen. Extra capaciteit heb ik ondergebracht in een glazen volume dat we aan de bestaande school bouwden. Van krijgschets tot gebouw 212

213 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication