244

VERBOUW | RENOVATIE | RESTAURATIE | HERBESTEMMING Nr. Werk Plaats Omschrijving 1017 1011 Dorpshuis De Rede Ruiterskwartier 1003 BB De Vries 1000 0997 0995 0982 0981 0965 Tiemersma Feijen Backx Skierhûsterwei Basisschool Bijlsma – Koopmans Schuurman - Douma Duong - Huynh Bakker 0963 Weerstra - Seinstra 0957 0956 0955 0954 0946 0943 0942 0939 0935 0934 0924 0925 0922 0921 0905 0891 0890 0835 0838 0831 0817 0807 0799 0798 0792 Peereboom Berger Verpleeghuis De Spiker Romeijn Beheer De Kruyff Kuperus Audiologisch Centrum Eringa Herenmodezaak Kruizebroederklooster Huisartsenpraktijk Maters Klassieke Herenhuizen Klassicistische villa Kuiper Familie Hoeksma Hotel Ameland Familie Hoeksema Friese Greiden Woningstichting Familie Hoffer LPF Diaconiewoningen Bolsward Exakt Fijnmechanica Kooyenga Groep Johan Sijtsma architectenteam Ried Leeuwarden Apolloweg Lwd Jelsum Oude Bildtzijl Bergum Leeuwarden Leeuwarden Schrans Vrouwenparochie Leeuwarden Leeuwarden Leeuwarden Tietjerk Schiermonnikoog Joure Harlingen Leeuwarden Leeuwarden Nes Ameland Zwolle Leeuwarden Franeker Nes Ameland Leeuwarden Leeuwarden Suameer Ameland Dronrijp Wommels Oenkerk Leeuwarden Bolsward Dokkum Dokkum Leeuwarden Verbouw en uitbreiding Verbouw pand Verbouw tot kantoor Verbouw boerderij Verbouw tot Samenwerkingsschool Verbouw woonhuis Verbouw woonhuis Redden Jugendstil gevel na brand Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding zomerhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding verpleeghuis Verbouw gebouw Rengerslaan tot medisch centrum Uitbreiding woonhuis Verbouw en restauratie tot woonboerderij Verbouw Verbouw en uitbreiding Restauratie en verbouw bij nieuwbouw verpleeghuis Verbouw voormalige school tot huisartsenpraktijk Restauratie, renovatie en verbouw Verbouw en uitbreiding Verbouw en renovatie schoolgebouw tot woonhuis Uitbreiding hotel met 10 kamers Verbouw pakhuis tot woonhuis Renovatie 12 rug-aan-rug woningen Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw voormalige handelsdrukkerij Renovatie, verbouw, uitbreiding diaconiewoningen Verbouw voormalige landbouwschool Verbouw bestaande kantoorgebouw Verbouw voormalig pompgebouw tot nieuw kantoor Aantal 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 244

245 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication