69

WONINGBOUW | PARTICULIER Nr. 0489 0481 0478 0472 0471 0469 0468 0467 0459 0457 0456 0455 0454 0453 0452 0451 0447 0444 0443 Werk Plaats Bruin De Sterk Ljocht It Buith - De Vries Modder - Hof Smeltink Kuitert Wijnia 0464 Werf van der mw, Lo. 0461 Roorda - Huitema Wissmann Wietsma Winia Vries De Pee De - De Laat Kloosterman Sikkema Huinink 0450 Waltje - Van der Berg 0449 Baars - Aikema Homminga - Smit Spijksma Miedema 0426 Woldring 0425 0414 0409 0407 0404 0399 0398 0394 0393 0392 0391 0390 0389 0388 0383 0377 Kerkhof Vermeulen Amerongen Philipse van Mantingh Bakker Martens Leyten Jonkers Falkena Dijkstra Dijksman Bouritius Bary Marrum Van Wietze Jong De 0422 Waagemans 0418 Jongejan - Bakker Vries De Stiens Oosterwolde Wirdum Goutum - Noord Berlikum Groningen Dokkum Harlingen Sneek Sneek Sexbierum Kollum Ameland Herbayum (Van Marrum) Goutum-Noord Oranjewoud Franeker Lioessens Drachten Drachten Franeker Dokkum Franeker Kollum Kollum Hardegarijp Dokkum Gorredijk Oldeholtpade Harlingen Leek Almere Harderwijk Goutum Goutum Goutum Goutum Goutum Goutum Goutum Drachten Stiens Nr. Werk 0365 Waringa - Koopmans 0364 Kramer 0361 0358 0354 0353 0352 0351 0350 0349 0347 0344 0343 0341 0340 0338 0337 0334 0333 0331 Loonstra - Kloosterman Hoffer Heide Van der Karsten Dupon Verhulst Jansen Bergsma Hilverda Kuiper Reitsma Reitsma Bosch - De Boer Postma Blijleven Boer De Zetteler - Timmer Pruis 0325 Boomsma 0322 0320 0319 0318 0317 0315 0314 0313 0312 0311 0310 0309 0308 0307 0306 0303 0301 0300 0299 0297 0295 Veenstra Huizenga Terpstra - Huizenga Asten Van Heide Van der Wieringa Haan De Hooghiemstra Ziere Winters Vries De Schreurs Rolf Sybesma Elzinga Molen Van der Boer De Kooistra Engels Nijeholt A. Jong S.J. de Plaats Haskerdijken Harlingen Rottum Oentsjerk Dokkum Haren Dokkum Dokkum Dokkum Franeker Almere Vianen Deinum Tijnje Nijbeets Burgum Franeker Oranjewoud St. Annaparochie Burgum Goutum-Noord Hardegarijp Drachten Goutum-Noord Leek Leek Hardegarijp Goutum-Noord Goutum-Noord Goutum-Noord Goutum-Noord Wommels Hardegarijp Goutum-Noord Franeker Opeinde Rottevalle Leeuwarden Franeker Leek Joure Hylaard 69

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication