71

WONINGBOUW | PARTICULIER Nr. Werk Plaats Nr. Werk Plaats 0168 0165 0164 0162 0161 0156 0154 0151 0144 0143 Smeltink Scholtens - Kats Hiemstra Roelants Groensma 0160 Wesseling 0159 Pols Smit S. Greidanus Sinnege Koopman - De Vries Wierdsma 0142 Wester 0137 0135 Roo De Tjalma 0134 Weerstra - Van der Veen 0133 0130 0129 0127 0126 0121 0120 0118 0113 0112 0111 0110 0107 Riebeek Dijkstra R. Koree Kuipers Eissens Houtstra Hoekstra Boer de N. Zijlstra W. Brouwer Dijkstra R. Bakker 0105 Wagenaar 0103 0097 0091 0090 0085 0082 0078 0077 Miedema Sietsma Feenstra Horbeek - De Vries Scheenstra Dijkstra Zijlstra 0075 Woude Van der 0072 Buma 0068 0067 Huitema Scholtens Keuning - Kuiken Osinga Groningen Sneek Leeuwarden Leeuwarden Heerenveen Joure Dokkum Heerenveen Franeker Joure Leeuwarden Dokkum Warmenhuizen Zuidhorn Veenwouden Leeuwarden Koudum Hardegarijp Anjum Joure Roden Leeuwarden Tijnje Leeuwarden Burgum Hardegarijp Hardegarijp Stiens Dokkum Stiens Dokkum Deinum Drachten Burgum Drachten Burgum Heerenveen Hardegarijp Groningen Franeker Hardegarijp Burgum 0064 0063 0062 0061 0060 0056 0055 0050 0049 0048 0047 0046 0045 0042 0040 0039 0038 0035 0025 0017 0016 0015 0003 0002 Reitsma Leystra Cnossen - Lumina Edema Wind Sanne Buursma - Dekker Baars G. Tanis Boer De Beelen Meer De Bijlsma Bey De Postma Vries De Zadelhoff Hoogterp Lezenne Coulander Valliga - Wielsma Borger - Van Dijk Vegt Van der Bosma Visser Veenema Tijnje Witmarssum Burgum Burgum Offingawier Franeker Franeker Franeker Franeker IJsbrechtum Franeker Franeker St. Annaparochie Bolsward Burgum St. Annaparochie St. Annaparochie Leeuwarden Bolsward Veenwouden Burgum Bolsward Boornbergum Bolsward 71

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication