10

alleen onze spirituele ogen te openen en ze op te merken. In de kerken is elke zondag een Heilige liturgie, er worden verschillende evenementen en diensten georganiseerd. Er zijn jongerenorganisaties en zondagsscholen naast de kerken. Ze zijn niets anders dan Gods uitnodiging aan ons. De kerk gesticht door Christus gaat door met het Heilige werk van het verspreiden van het evangelie van het Koninkrijk van God en het helpen van de genodigden om zich goed en op de juiste manier voor te bereiden op dit feestmaal. Vaak hebben we een niet-serieuze houding tegenover die uitnodiging. In plaats van om het Koninkrijk van God te vragen, zijn we op zoek naar het wereldse en het aardse. Zijn we lui om naar de kerk te gaan, om te bidden, het Heilige Boek en spirituele literatuur te lezen, deel te nemen aan goede daden. We zijn klaar om alle mogelijke en onaannemelijke excuses voor onszelf te vinden om het goddelijke leven te vermijden. Onze gedachten, onze gesprekken, onze zorgen gaan vooral over het aardse en het tijdelijke. Door onze ijver en kracht in het tijdelijke te investeren, merken we niet hoe we geleidelijk aan zwakker, kwader, jaloerser en bozer worden en de ware beschrijving van een Christen verliezen. Geliefden, we hebben ook het grootste voorrecht om deel te nemen aan het feestmaal van de Heer. En we hoeven alleen de Hemelse Koning in ons leven te beantwoorden, om te bewijzen dat we niet bang zijn om een moeilijk pad te doorlopen omdat we weten wat de genodigden te wachten staat. Evangelie: Lucas 14.12-24 12Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication