16

24 december 2017 "De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar." (Lucas 22:26). Christus zelf was een voorbeeld van nederigheid en een prediker. "Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden." (Matteüs 11:29). De nederigheid van Christus is duidelijk op elk moment van Zijn leven, vanaf het moment dat Hij werd geboren onder de omstandigheden totdat Hij ging buigen om de voeten van de discipelen te wassen (Johannes 13: 4-17) of wanneer hij zijn leven offert voor de redding van mensen. Nederigheid leidt de mens naar volmaaktheid. Het evangelie bevat veel voorbeelden van nederigheid. "Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. " (Marcus 10:43-44). "God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade" (Jakobus 4:6). En St. Johannes Chrysostomus zegt: "Degene die de auteur is van goede daden en zichzelf niet op de laatste plaats plaatst, zal geen voordeel hebben van zijn goede daden." Een voorbeeld van nederigheid en tegelijkertijd een sterke christen is de Maagd Maria. De nederigheid van Moeder Gods, zien we in het antwoord van haar aan de engel: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd" (Lucas 1:38). Zij was de eerste onder de nederigen en de armen. Onder de armen werd zij de rijkste, de moeder van de Verlosser, en werd ze verheven van de nederige tot de troon van God. "Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen" (Lucas 1:46-48). Zachtmoedigheid en nederigheid worden door velen als hetzelfde gezien, maar hier zit een verschil tussen, omdat nederigheid altijd tegenover trots komt en zachtmoedigheid tegenover woede. We kunnen echter alleen volmaakt nederig 16

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication