12

16 juli 2017 “Iedereen at en was voldaan” (Mattheus 14:20) In dit prachtige verhaal zien wij opnieuw de liefde die God heeft voor zijn kinderen. Als wij het vorige stuk van dit gedeelte in de Bijbel lezen, dan zien we dat de Here Jezus behoefte had aan privacy, helemaal wanneer Hem werd verteld over de onthoofding van Johannes de Doper. Maar alsnog volgde men hem. Toen Jezus aan land kwam, wachtten mensen hem op. De evangelie zegt: “Hij had medelijden met hen en genas hun zieken” (Mathheus 14:14). Het verhaal van de vermenigvuldiging van het brood gaf ons de volgende orakels: 1. Dit verhaal spreekt over de barmhartigheid van de Here Jezus. Hij stak de zee over om rust en privacy te vinden, maar toen hij het volk zag voerde hij hun eisen uit. 2. Uit dit Bijbels verhaal blijkt wederom dat alle gaven van God zijn. “Keek naar de hemel, zegende, brak en gaf de broden aan zijn discipelen” 3. Dit wonder laat ons zien wat voor betekenis de discipelen hebben in de daden van de Here Jezus. Jezus gaf zijn discipelen brood die het vervolgens aan het volk gaven. Die dag, net als de dag van vandaag, werkt Jezus via de handen van zijn discipelen. Het bestaan van de kerk ligt in de handen van de leerlingen. Studenten, ja, ze zijn hulpeloos zonder God. Maar in feite werkt God vaak via Zijn leerlingen. Als de Heer iets wil doen, dan zal Hij vaak mensen daarvoor aanwenden. 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication