21

De sympathie die de herder toont jegens de verdwaalde schaap uit zich vooral doordat hij de verdwaalde schaap niet straft als een zondaar en dwingt om terug te keren maar hem op zijn schouders neemt en naar huis brengt. Dat staat symbool voor de verlossing van de mensheid door de kruisiging van Christus. Hierna maakte de kracht van de verlossende marteling van Christus een morele wedergeboorte van de mens mogelijk. Het keerde de mensheid terug naar de verloren rechtvaardigheid en naar een zalige relatie met God. Evangelie: Mattheus 18:10-14 10Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. 11Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. 12Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? 13Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. 14Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat. 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication