7

Hij kan beloven om niet meer te drinken, niet naar het café te gaan, maar hij moet een andere bezigheid vinden om zijn tijd te vullen, anders zal hij vroeg of laat weer teruggaan naar zijn oude staat. Wellicht dat een ander die altijd plezier najaagt, beslist om een punt te zetten achter zijn onreine bestaan, maar hij moet wel iets nieuws vinden om zijn tijd te vullen, anders zal de leegte hem terugbrengen in zijn oude gewoontes. Als een bezigheid uit het leven is verbannen, zal het dus moeten worden vervangen door een andere, want het leven kan niet leeg blijven. 3) Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat alleen een stabiele positieve verandering, een genezing van een zondig leven is, een christelijke verandering. Iedere les, waarbij alleen wordt gezegd tegen de man wat hij niet moet doen, is verdoemd om te mislukken. Aan de mens dient tevens gezegd te worden wat hij wel moet doen. Het christendom moedigt de mens aan tot acties. De gedachte dat bij het gedrag duidelijk dient te zijn of hij christen is, is als een rode draad door het Nieuw Testament “Om vergeven te worden hoort men goedwaardige acties te verrichten’’, zei Johannes de Doper (Matt. 3). “Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel” zei de Heer Jezus (Mattheus 5:16). “Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen (Mattheus 7:15-21). God beloont ieder mens naar zijn daden (Romeinen 2:6), maar apostel Jacobus zegt: “Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood’ (Jacobus 2:14-17). 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication