17

D R ON E S B U I T E N V I S U E L E I N S P E C T I E V I A 3 D PA D Veel installaties zijn door hun hoogte lastig te inspecteren, bijvoorbeeld op corrosie. Drones kunnen dan uitkomst bieden. Binnen Smart Tooling werd gewerkt aan een industriële drone die veilig buiten vliegt en betrouwbare inspectieresultaten op de juiste manier vastlegt en communiceert. S M A R T TOO L I N G O P LO S S I N G DRONE VOOR INSPECTIE BUITEN ACCURATE GEO-REFERENCING VAN BEELDEN (LOKALISATIE) AUTOMATISCHE GENERATIE VAN 3D POINTCLOUDS DATA SHARING VOLDOENDE DRAAGKRACHT VOOR CAMERA'S 30 MINUTEN AUTONOOM 3D PAD VLIEGEN HERHALING EXACTE INSPECTIE MOGELIJK 15 Toen het Smart Tooling project in 2016 van start ging, was er een flinke hype gaande rondom drones. Het bleef echter meestal bij een hobbysituatie. Er waren nauwelijks op industrieel niveau inzetbare drones, die gegevens op een correcte manier konden verwerken. De potentiële kansen met drones werden wel onderkend. Ook was de behoe

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication