9

S M A R T TOO L I N G P R OJ E C T T E A M Veiliger en slimmer werken bij onderhoud en inspecties wordt al jaren nagestreefd in de procesindustrie. Door recente ontwikkelingen van robotica, met name de beschikbaarheid van meer rekencapaciteit en verbeterde sensoriek, komt de realisatie van concrete oplossingen steeds dichterbij. Nadat steeds meer roboticaprojecten zich aandienden, besloot het KicMPi in 2016 de stap naar een groter geheel te zetten: de ontwikkeling van het Interreg project Smart Tooling. KENNIS- EN INNOVATIECENTRUM MAINTENANCE PROCESINDUSTRIE (KICMPI) IS EEN COÖPERATIEVE VERENIGING MET 65 LEDEN, BESTAANDE UIT ASSET OWNERS, ONDERHOUDSBEDRIJVEN EN KENNISINSTELLINGEN. HET KICMPI STIMULEERT SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJVEN MET ALS DOEL: INNOVEREN MET MAINTENANCE IN DE PROCESINDUSTRIE. 7 Projectmanager Smart Tooling Jan Mol: “In 2015 hebben we als KicMPi meerdere grote bijeenkomsten gehouden met asset owners, experts en gebruikers op het gebied van onderhoud en inspectie. De vraag was: waar zou robotica een oplossing kunnen bieden voor bijvoorbeeld non-man entry situaties en meer veiligheid en efficiency kunnen opleveren? Uit de bijeenkomsten kwamen maar liefst 56 onderwerpen tevoorschijn, stuk voor stuk aandachtspunten waar de industrie behoe

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication