23

Register A Aandachtsfunctionaris.............................................. 21 B Beroepskrachten in opleiding.............................. 22 Bewegen........................................................................... 11 BSO....................................................................................... 16 C Coach Voorschoolse Educatie........................... 22 Coaching van pedagogisch medewerkers 22 D Democratie en burgerschap................................ 12 Deskundigheidsbevordering................................ 21 G Gedragsafspraken........................................................ 12 R Rust...................................................................................... 11 I IB - Interne Begeleiding.......................................... 20 Integratie Piramide en Peuter Plus Plan....... 18 Interne begeleiding dagopvang........................ 20 Interne begeleiding VE............................................ 20 K Kindontwikkeling.......................................................... 16 Kindvolgend werken.................................................. 10 L Leer- en leefomgeving............................................. 16 M Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling............................................. 21 Meldcode vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling...................................... 21 Mentor................................................................................ 16 Missie van de Kinderkoepel.................................. 3 O Observatiedomeinen................................................ 16 Observatiemethode BSO....................................... 16 Ongewenst gedrag.................................................... 13 Ontwikkeling kind: stimuleren, observeren en volgen.................................................................... 16 S Samen op de groep................................................... 12 SISA...................................................................................... 21 Speciale zorgbehoefte............................................. 14 Spelen................................................................................. 10 Structuur Pedagogisch beleid............................. 5 T Taal........................................................................................ 14 Talentontwikkeling...................................................... 14 Tweetaligheid................................................................. 15 V Vaste rituelen.................................................................. 12 VE en Piramide.............................................................. 19 Veilige hechting............................................................. 8 Veilige omgeving.......................................................... 8 Veiligheid en vertrouwen........................................ 8 Visie....................................................................................... 3 Voorschoolse Educatie (VE) ................................. 19 Voorschoolse Educatie in peuteropvang..... 19 Voorschoolse Educatie in reguliere dagopvang.................................................................. 19 . . Ontwikkeling personeel.......................................... 21 Ontwikkelingsgebieden Piramide..................... 17 Opbouw van ons beleid......................................... 4 Opleiden beroepskrachten................................... 22 Ouderbijeenkomst VE.............................................. 19 Overdracht bij 4 jaar.................................................. 18 P Pedagogische basisdoelen.................................... 7 Pedagogische coach................................................. 22 Pedagogische omgeving........................................ 6 Pedagogische werkwijze........................................ 6 Personeel.......................................................................... 21 Piramide............................................................................ 17 PPP - Peuter Plus Plan............................................. 16 23 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication