4

zich ontwikkelt. Zij sluiten aan bij wat een kind uit zichzelf wil bereiken om zo op kindvolgende wijze te kunnen helpen een stap in de ontwikkeling te zetten. Wij vinden het belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in onze organisatie en dat we samenwerken om opvang en opvoeding zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, binnen de mogelijkheden van groepsopvang. We communiceren open, transparant en met wederzijds respect. We blijven de pedagogische kwaliteit ontwikkelen. We bieden pedagogisch medewerkers de mogelijkheden om zich te kunnen blijven ontplooien en uitblinken in hun vak. Dat doen we met trainingen, opleidingen, coaching op de werkvloer en onze eigen digitale leeromgeving. Zo houden we onze kennis op peil over de ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Als kinderopvangorganisatie staan we niet alleen in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Integendeel, juist als volwaardig partner in de jeugdketen kunnen we wat toevoegen aan de omstandigheden en inhoud voor de ontwikkeling van kinderen. Samen met partners als basisscholen, Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk, gebiedsteams, wijk- en buurtinstellingen en verschillende partijen in jeugdhulpvoorzieningen creëren we een fundament waarin we kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen volgen, begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling. Zo kunnen we zorg bieden aan alle kinderen. We werken samen met het basisonderwijs om opvang en onderwijs zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en een doorgaande leerlijn te creëren. We streven ernaar een veilige omgeving te bieden waarin een kind vanaf zijn eerste levensjaar tot aan het einde van zijn basisschoolcarrière de mogelijkheden krijgt tot ontwikkeling en zelfontplooiing. Dit bereiken we met de juiste begeleiding, ondersteuning en zorg. Opbouw van ons beleid Ons beleid kent vijf beleidsdocumenten, namelijk: 4 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication