23

Samenwerkingsverband Huisje Boompje Beestje (Programma Traumaverwerking) Samen met Doelstelling Federatie Opvang, IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) Uitvoering project Huisje Boompje Beestje, een grootschalig natuurproject in vrouwen- en maatschappelijke opvanginstellingen (daklozenopvang). Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk Kansfonds, Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, RCOAK, (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) Kinderrechtencollectief (KRC) (programmabreed Nederland) Defence for Children, UNICEF, Jantje Beton, Save the Children, Nationale Jeugdraad, Bernard van Leer Foundation, Kinderrechtenwinkels, NJi (Nederlands Jeugd Instituut) Stop Kinderarbeid Campagne – School, de Beste Werkplaats (Programma Onderwijs) Alliantie Kind in Gezin (Programma Pleegzorg) Hivos, Landelijke India Werkgroep, Algemene Onderwijsbond, FNV, ICCO, Kerk in Actie Rudolphstichting, Gezinshuizen. com, RC hetMaagdenhuis, ‘s Heeren Loo, NVP (Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen) Her Choice (Programma Onderwijs) Girls not Brides Nederland (Programma Onderwijs) The Hunger Project, ICDI (International Child Development Initiatives), Universiteit van Amsterdam Her Choice Alliantie (The Hunger Project, ICDI, UvA), More Than Brides Alliantie (Save the Children, Oxfam, Simavi, Population Council) Yes I Do Alliantie (Plan Nederland, Rutgers, Amref, Choice, KIT) Afstemming en samenwerking rond het financieren van projecten binnen verschillende programma’s in het Caribisch deel van het Koninkrijk, Aruba en Curaçao. Toezicht houden op de implementatie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind in Nederland en lobby voor de rechten van kinderen in Nederland. Uitbanning van kinderarbeid door dagonderwijs van goede kwaliteit aan te bieden voor alle kinderen tot vijftien jaar. Verminderen van het aantal kinderen in de residentiële opvang in Nederland, verschuiving naar opvang in gezinsvormen (gezinshuizen, pleeggezinnen etc.). Verbeteren van de positie van meisjes in Afrika en Azië door het voorkomen van kindhuwelijken en de promotie van onderwijs. Vergroten van kennis over bestrijding van kindhuwelijken en gezamenlijke (internationale) lobby op dit terrein. 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication