45

Derde principe: Optimaliseer de relatie met belanghebbenden. Kinderpostzegels streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden en wil voortdurend investeren in een goede en heldere voorlichting en informatievoorziening. Dit doet Kinderpostzegels vanuit de overtuiging dat zij voor het realiseren van haar missie afhankelijk is van iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij het werk van Kinderpostzegels. Dit zijn de leerkrachten en leerlingen die zich elk jaar inzetten voor de Kinderpostzegelactie, particulieren en bedrijven die Kinderpostzegels finan45 cieel steunen, vrijwilligers, en personen en organisaties die (vakinhoudelijk) betrokken zijn bij de doelstelling van Kinderpostzegels. Kinderpostzegels vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd over activiteiten, bestedingen en resultaten en over de wijze waarop Kinderpostzegels is georganiseerd, over de beloning van medewerkers en de manier waarop kwaliteitsbewaking wordt uitgevoerd. Een doelmatig, effectief en proactief relatiebeheer is hierbij uitermate belangrijk. Kinderpostzegels zet verschillende middelen in, zoals mailingen naar donateurs en scholen, publicatie van het financiële jaarverslag en informatie via de website.

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication