56

E. Toelichting op de balans 1. Immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven: 30-09-2018 € Boekwaarden per 1 oktober Activa in ontwikkeling Investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarden per 30 september Cumulatieve aanschafwaarden Af: cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden per 30 september 1.103.422 14.039 16.696 -259.392 874.765 1.314.827 -440.062 874.765 De ‘immateriële vaste activa’ betreffen de investering in het CRM systeem (ter vervanging van de systemen voor de Kinderpostzegelactie) en de donateurs, en voor de bestel/betaalapp ten behoeve van de Kinderpostzegelactie. 2. Materiele vaste activa Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt weer te geven: 30-09-2018 € Boekwaarden per 1 oktober Investeringen Af: desinvesteringen Af: afschrijvingen Desinvestering afschrijvingen Boekwaarden per 30 september Cumulatieve aanschafwaarden Af: cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden per 30 september 92.163 36.050 -40.547 -45.341 40.547 82.872 370.852 -287.980 82.872 30-09- 2017 € 135.488 0 0 -43.325 0 92.163 375.348 -283.185 92.163 30-09- 2017 € 819.477 0 449.857 -165.913 1.103.421 1.284.091 -180.670 1.103.421

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication